kupować produkty

Warunki używania

Niniejszy serwis internetowy zawiera informacje o produktach Panasonic oferowanych wyłącznie w Europie. Wszelkie treści zamieszczone w tym serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Treść serwisu nie zastępuje informacji dostępnych u autoryzowanych sprzedawców produktów Panasonic. Dołożono wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i wszechstronne. Jednak APS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia zmian w modelach, wyposażeniu, specyfikacji i dostępności produktów.

Brak gwarancji bezbłędności

Mimo że APS w racjonalnym zakresie dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezbłędność treści niniejszego serwisu WWW, APS nie udziela gwarancji takiej bezbłędności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za bezbłędność, kompletność i prawdziwość informacji zawartych w serwisie lub za jego pośrednictwem udostępnianych. Serwis ten i wszelkie zawarte w nim informacje oraz materiały są udostępniane użytkownikowi w stanie, w jakim się znajdują („as is”), bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub domniemanych.

Hiperłącza

Serwis może zawierać łącza hipertekstowe do innych serwisów internetowych, które zostały opracowane całkowicie niezależnie od niniejszego serwisu. Dlatego APS nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela gwarancji co do bezbłędności, kompletności i prawdziwości informacji zawartych w takich innych serwisach internetowych. Dostęp do innych serwisów internetowych za pośrednictwem łączy umieszczonych w Serwisie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacja o prawach autorskich

Cała treść niniejszego serwisu jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie informacji, tekstów, zdjęć lub grafik zamieszczonych w serwisie dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny, niezwiązany z działalnością gospodarczą, a ponadto niedozwolone jest ich powielanie, modyfikowane, przekazywanie, publikowanie i udzielanie na nie licencji — w jakimkolwiek celu i w odniesieniu do ich całości lub części — bez uprzedniej pisemnej zgody APS.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki graficzne i inne znaki widoczne w serwisie są własnością APS, Panasonic Corporation of Japan, lub podmiotów trzecich. Niedozwolone jest ich wykorzystanie, pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody APS, Panasonic Corporation bądź odpowiedniego podmiotu trzeciego.

Odpowiedzialność

APS wyraźnie wyklucza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe lub szczególne będące skutkiem dostępu do Serwisu lub korzystania z Serwisu bądź mające jakikolwiek związek z takim dostępem lub korzystaniem, a w szczególności za szkody i straty spowodowane przez wirusy atakujące systemy komputerowe użytkownika bądź za szkody i straty wynikłe z polegania na informacjach uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

DOSTĘP DO NINIEJSZEGO SERWISU I KORZYSTANIE Z NIEGO OZNACZA BEZWARUNKOWĄ I NIEOGRANICZONĄ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ. DLATEGO DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO NINIEJSZEGO SERWISU PODLEGA NINIEJSZEJ POLITYCE (KTÓRA JEST OD CZASU DO CZASU MODYFIKOWANA) ORAZ WSZELKIM WŁAŚCIWYM PRZEPISOM PRAWA.