Where to buy?

Przez przypadek moje ubrania zostały wyprane razem z bateriami lub akumulatorami. Co zrobić?

Należy unikać takiej sytuacji za wszelką cenę.

Baterie oraz akumulatory wyprane w pralce nie nadają się do dalszego użytku. Istnieje duże prawdopodobieństwo że nastąpiło zwarcie biegunów, a także ryzyko wystąpienia gwałtownego utleniania, co może spowodować dalsze zwarcia i w konsekwencji wyciek.

Takie akumulatory lub baterie należy niezwłocznie przekazać do utylizacji. Dodatkowo zalecamy ponowne wypranie odzieży.

Baterie w pralce
Więcej informacji?