kupować produkty

Jaki jest właściwy sposób korzystania z akumulatorów?

  • Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie nie wymaga konkretnego rodzaju baterii.

W przypadku, gdy w instrukcji obsługi urządzenia jest mowa o konieczności użycia konkretnego rodzaju baterii, należy przestrzegać tych zaleceń. Użycie baterii innego rodzaju może spowodować, że urządzenie nie będzie lub czas pracy tego urządzenia będzie krótszy niż zwykle.

  • Wkładaj baterie prawidłowo, pamiętając o biegunie dodatnim i ujemnym.

Urządzenia zasilane nieparzystą liczbą baterii mogą działać nawet wtedy, gdy bieguny jednej z tych baterii są ułożone odwrotnie.
Jest to jednak bardzo niebezpieczne, ponieważ grozi nadmiernym wytwarzaniem ciepła, wyciekami lub eksplozją baterii. Z tego powodu należy upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone. 

  • Należy zachować ostrożność i unikać zwarć.

Przy wkładaniu akumulatora do metalowej obudowy lub do kieszeni/szuflady, w której przechowywane są metalowe przedmioty (np. naszyjniki, klucze lub monety), może dojść do zwarcia. Zwarcie skutkuje nadmiernym przepływem prądu, który doprowadzi do przegrzania, wycieku lub eksplozji akumulatora. 

  • Używaj baterii tej samej marki i typu w jednym urządzeniu

Stosowanie baterii o różnych parametrach, takich jak alkaliczne oraz akumulatory cynkowo-węglowe i Ni-MH może skutkować wyciekiem, wybuchem baterii i skróceniem żywotności baterii.
Dlatego zaleca się używanie w urządzeniach baterii o tym samym kodzie produktu.

  • Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Różne rodzaje baterii umieszczone razem w jednej komorze mogą zacząć wyciekać. Ponadto nowe baterie zmieszane ze starymi nie będą w stanie działać z pełną efektywnością.

  • Nie wolno uszkadzać powierzchni baterii

Należy pamiętać, że stosowanie baterii z odklejoną lub uszkodzoną etykietą zewnętrzną jest niebezpieczne, ponieważ może skutkować zwarciem.
Upewnij się, że etykiety akumulatorów nie są uszkodzone przed ich użyciem.

  • Wyłączaj urządzenia po zakończeniu użytkowania

Większość problemów związanych z wyciekiem jest spowodowana tym, że użytkownicy zapominają wyłączyć urządzenia po użyciu. 

  • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie

Pozostawienie baterii w urządzeniu może spowodować wyciek i uszkodzenie urządzenia. Dlatego jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

  • Dbaj o prawidłowe przechowywanie baterii

Baterie należy przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności. 

Unikaj umieszczania baterii w pobliżu dzieci. W przypadku, gdy dziecko lub inna osoba połknie baterię, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Aby uniknąć tego ryzyka, upewnij się, że przechowujesz swoje baterie poza zasięgiem małych dzieci.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Jak korzystać z baterii
Odkryj nasze produkty