Where to buy?

Jaki jest właściwy sposób korzystania z akumulatorów?

  • Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie nie wymaga konkretnego rodzaju baterii.

W przypadku, gdy w instrukcji obsługi urządzenia jest mowa o konieczności użycia konkretnego rodzaju baterii, należy przestrzegać tych zaleceń. Użycie baterii innego rodzaju może spowodować, że urządzenie nie będzie lub czas pracy tego urządzenia będzie krótszy niż zwykle.

  • Wkładaj baterie prawidłowo, pamiętając o biegunie dodatnim i ujemnym.

Urządzenia zasilane nieparzystą liczbą baterii mogą działać nawet wtedy, gdy bieguny jednej z tych baterii są ułożone odwrotnie.
Jest to jednak bardzo niebezpieczne, ponieważ grozi nadmiernym wytwarzaniem ciepła, wyciekami lub eksplozją baterii. Z tego powodu należy upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone. 

  • Należy zachować ostrożność i unikać zwarć.

Przy wkładaniu akumulatora do metalowej obudowy lub do kieszeni/szuflady, w której przechowywane są metalowe przedmioty (np. naszyjniki, klucze lub monety), może dojść do zwarcia. Zwarcie skutkuje nadmiernym przepływem prądu, który doprowadzi do przegrzania, wycieku lub eksplozji akumulatora. 

  • Używaj baterii tej samej marki i typu w jednym urządzeniu

Stosowanie baterii o różnych parametrach, takich jak alkaliczne oraz akumulatory cynkowo-węglowe i Ni-MH może skutkować wyciekiem, wybuchem baterii i skróceniem żywotności baterii.
Dlatego zaleca się używanie w urządzeniach baterii o tym samym kodzie produktu.

  • Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Różne rodzaje baterii umieszczone razem w jednej komorze mogą zacząć wyciekać. Ponadto nowe baterie zmieszane ze starymi nie będą w stanie działać z pełną efektywnością.

  • Nie wolno uszkadzać powierzchni baterii

Należy pamiętać, że stosowanie baterii z odklejoną lub uszkodzoną etykietą zewnętrzną jest niebezpieczne, ponieważ może skutkować zwarciem.
Upewnij się, że etykiety akumulatorów nie są uszkodzone przed ich użyciem.

  • Wyłączaj urządzenia po zakończeniu użytkowania

Większość problemów związanych z wyciekiem jest spowodowana tym, że użytkownicy zapominają wyłączyć urządzenia po użyciu. 

  • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie

Pozostawienie baterii w urządzeniu może spowodować wyciek i uszkodzenie urządzenia. Dlatego jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

  • Dbaj o prawidłowe przechowywanie baterii

Baterie należy przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności. 

Unikaj umieszczania baterii w pobliżu dzieci. W przypadku, gdy dziecko lub inna osoba połknie baterię, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Aby uniknąć tego ryzyka, upewnij się, że przechowujesz swoje baterie poza zasięgiem małych dzieci.

Jak korzystać z baterii
Odkryj nasze produkty