Where to buy?

Jaka jest żywotność akumulatora w cyklach?

Żywotność akumulatora liczona w cyklach to dozwolona liczba rozładowań. Ogólnie rzecz biorąc, żywotność akumulatora zależy od urządzeń, do których zostały one włożone lub sposobu, w jaki jest on używany. Żywotność akumulatorów liczona w cyklach jest zdefiniowana w dyrektywach IEC. Test żywotności jest przeprowadzany w optymalnych i wstępnie określonych warunkach użytkowania. Akumulator nie zawsze będzie używany w tych optymalnych warunkach i w rzeczywistości jego żywotność w cyklach może być mniejsza od znamionowej.

Cykl ładowania baterii akumulatorów osiągalnych
Więcej informacji na temat korzystania z naszych ładowarek?