kupować produkty

Jak mogę przedłużyć żywotność akumulatorów?

 • Pozostawienie pustych akumulatorów przez długi czas w urządzeniu bez ładowania spowoduje krytyczne uszkodzenie elektrody ogniwa (nadmierne rozładowanie) i skraca okres użytkowania baterii, więc staraj się tego unikać. 
 • Należy często ładować akumulatory. Idealnie należy je ładować po zużyciu 70% ich pojemności. Pozwoli to uniknąć ryzyka nadmiernego rozładowania, co jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń ogniw. 
 • Nie używaj akumulatorów w wysokich temperaturach, ponieważ zwiększa to ciśnienie wewnątrz ogniwa, co grozi wyciekiem i skróceniem czasu eksploatacji.
 • Używaj akumulatorów razem. Gdy baterie są łączone razem w jednym urządzeniu, na przykład gdy włożysz 4 ogniwa AA do zabawki, będą one rozładowywać się jednocześnie. Jeśli jeden akumulator zostanie wyjęty i włożony innego urządzenia, na przykład do latarki LED, a następnie włożony z powrotem do zabawki, jeden z czterech akumulatorów będzie mieć inny poziom mocy niż pozostałe. To przyśpieszy degradację i prędkość wyładowywania ogniwa.
 • Aby zmaksymalizować wydajność akumulatorów, należy stosować ogniwa o jednakowym stanie naładowania. Należy stosować akumulatory o takich samych parametrach, jak np.; 
  • tym samym kodzie produktu;
  • zakupionych w tym samym momencie;
  • o tym samym czasie wyładowywania.
 • Stosowanie akumulatorów o różnych parametrach zwiększy różnicę w wydajności pomiędzy ogniwami, a tym samym doprowadzi do niepotrzebnej degeneracji akumulatora i skrócenia jego żywotności. Warto oznaczyć swoje akumulatory markerem w celu ich rozróżnienia. 
 • Upewnij się, że bieguny akumulatora i styki ładowarki są często czyszczone. Wielokrotne stosowanie akumulatorów skutkuje (niewidocznym) zanieczyszczeniem (na przykład warstwą tłuszczu lub kurzu) biegunów ogniw i ładowarki, co negatywnie wpłynie na wydajność produktów Panasonic. Zanieczyszczenie może utrudniać ładowanie ogniw i skrócić czas rozładowania baterii. Z tych powodów Panasonic zachęca swoich klientów do częstego czyszczenia akumulatorów i ładowarek przy użyciu ściereczki.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Popraw żywotność baterii
Więcej informacji?