kupować produkty

Dlaczego muszę używać baterii jednego producenta i rodzaju?

Zalecamy stosowanie w jednym urządzeniu baterii jednego rodzaju, producenta oraz rozmiaru, o jednej dacie ważności. Pojemność różnych rodzajów lub partii baterii może się różnić. W przypadku stosowania różnych baterii, różnica w pojemności będzie stopniowo rosła w trakcie użytkowania, co może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, wycieku, a nawet wybuchu jednej z baterii. Pod żadnym pozorem nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii w jednym urządzeniu, ponieważ może to doprowadzić do wycieku lub poważniejszych konsekwencji. Pozostała pojemność elektryczna używanej baterii jest niższa niż w przypadku nowego egzemplarza, nawet jeśli była używana przez krótki czas. Powoduje to, że w połączeniu z jedną lub kilkoma świeżymi bateriami, używana bateria będzie tracić pojemność i napięcie szybciej niż nowe baterie, co może doprowadzić do nadmiernego rozładowania, rozszczelnienia i wycieku takiej baterii. Rysunek A pokazuje, w jaki sposób pojemność wzrasta podczas rozładowywania w przypadku korzystania z kilku zużytych baterii różnego rodzaju, pochodzących od różnych producentów. Rysunek B przedstawia z kolei podobną sytuację w przypadku zastosowania baterii tej samej marki i tego samego rodzaju.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Dlaczego muszę używać baterii tego samego typu i marki
Więcej informacji na temat korzystania z naszych ładowarek?