kupować produkty

Dlaczego mój akumulator wycieka?

1. Używanie różnych baterii w urządzeniu. W przypadku stosowania akumulatorów różnych producentów lub akumulatorów i baterii różnego typu (cynkowo-węglowe wraz z alkalicznymi lub innymi), baterii różnej klasy lub starych i nowych jednocześnie, istnieje wysokie ryzyko nadmiernego rozładowania jednej z baterii. Ze względu na różnicę w pojemności przy mieszaniu różnych baterii może dojść do nadmiernego rozładowania jednej z nich, co może doprowadzić do wycieku nadmiernie rozładowanej baterii.

2. Z powodu pozostawiania baterii w urządzeniu. Gdy baterie są pozostawione w urządzeniu, które nie zostanie wyłączone lub pozostaną włożone do urządzenia, które będzie przez dłuższy czas pozostawało nieużywane, istnieje ryzyko ich całkowitego rozładowania, a nawet nadmiernego rozładowania, co w konsekwencji może doprowadzić do ich wycieku.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Dlaczego wycieka moja bateria
Odkryj nasze produkty