kupować produkty

Dlaczego czas pracy mojego akumulatora uległ znaczącemu skróceniu?

Wystąpienie poniższych objawów może sugerować, że akumulatory wymagają wymiany. 

  1. W ciągu ostatnich lat akumulator był intensywnie użytkowany, a jego czas pracy po naładowaniu staje się coraz krótszy. Przyjmujemy zasadę, że jeśli czas pracy akumulatora skraca się o połowę, pora wymienić go na nowy.
  2. Jeśli ładowanie akumulatora stwarza wiele trudności, np. jego czas ładowania coraz bardziej się wydłuża. Np. Jeżeli ładowanie akumulatora trwa dwukrotnie dłużej niż w przypadku innych akumulatorów tego samego typu, zaleca się jego wymianę. 

W powyższych przypadkach, jeśli występuje konieczność wymiany zużytego akumulatora w urządzeniu, Panasonic zachęca swoich klientów do wymiany wszystkich akumulatorów w używanym urządzeniu w celu wyeliminowania możliwości przeładowania pozostałych baterii. 

Jednak w przypadku usterek opisanych poniżej, główną przyczyną może być niedokładne połączenie akumulatora ze stykiem ładowarki. 

  1. Ładowanie akumulatora nigdy się nie kończy lub trwa zbyt długo (typowo od 2 do 3 razy dłużej niż normalny czas ładowania).
  2. Gdy czas pracy akumulatora jest wyraźnie krótki, mimo że użyto go jedynie kilka razy.

W powyższych przypadkach zaleca się przeczyszczenie dodatnich i ujemnych biegunów akumulatora, oraz styków ładowarki, ściereczką do czyszczenia. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Skrócony czas pracy baterii
Więcej informacji?