Where to buy?

Czym jest funkcja inteligentnego ładowania?

Funkcja inteligentnego ładowania w ładowarkach polega na kontrolowaniu warunków ładowania akumulatorów, temperatury akumulatorów i ładowarki, itp. Pozwala to ładowarce na zapewnienie najlepszych warunków ładowania każdego akumulatora z osobna.
Funkcja ta skraca czas ładowania o 5% w porównaniu z ładowarkami bez takiej funkcji. (*) Należy pamiętać, że czas ładowania zależy od czynników środowiskowych i temperatury otoczenia. Może się zdarzyć, że funkcja inteligentnego ładowania nie będzie działać w zależności od stanu akumulatorów (np. gdy akumulator ulegnie degradacji).

(*) Na podstawie testów wykonanych przez Panasonic przy użyciu ładowarki BQ-CC08 (wprowadzonej do sprzedaży w Japonii w listopadzie 2011 r.).

Jaka jest funkcja inteligentnego ładowania
Więcej informacji?