kupować produkty

Czy nagrzewanie się akumulatorów lub ładowarek podczas procesu ładowania jest normalne?

Podczas ładowania faktycznie wytwarzane jest ciepło. Jednak stopień nagrzania zależy m.in. od:

  • rodzaju używanej ładowarki (szybkie ładowanie skutkuje wytworzeniem większej ilości ciepła niż zwykłe ładowanie);
  • obecności pokrywy osłaniającej akumulatory podczas ładowania;
  • początkowej pojemności akumulatora;
  • pozostałej pojemności akumulatora;
  • stopnia zużycia akumulatora;
  • oraz innych czynników.

Chociaż temperatura powierzchni akumulatora może osiągnąć do 55 stopni Celsjusza podczas ładowania, nie jest to powód do niepokoju. Ładowarki są wyposażone w funkcje, które zatrzymują proces ładowania lub dbają o obniżenie temperatury akumulatorów, gdy tylko zostanie wykryte ewentualne zagrożenie.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Baterie nagrzewają się
Więcej informacji?