kupować produkty

Co to jest adapter baterii?

Adapter do akumulatorów AA to dodatkowa obudowa, która pozwalana tymczasową zmianę ich rozmiaru do rozmiaru C lub D.
W takim przypadku akumulator AA wkłada się do adaptera typu C lub D i tymczasowo używa go w urządzeniach wymagających baterii o wspomnianych większych rozmiarach.

Należy jednak pamiętać o wymienionych poniżej środkach ostrożności, ze względu na różnice w rozmiarach i charakterystyką między elementem dystansowym a oryginalnym akumulatorem.

  1. Nie należy stosować adapterów na stałe. Te elementy są przeznaczone do użytku tymczasowego.
  2. Może się zdarzyć, że ze względu na różne właściwości akumulatora nie można stosować adapterów.
  3. Może się zdarzyć, że adapter nie zmieści się w urządzeniu z powodu nieznacznej różnicy w kształcie pomiędzy elementem dystansowym a danym akumulatorem.
  4. Jeżeli urządzenie wymaga więcej niż jednej baterii, nie należy mieszać adapterów z bateriami wielokrotnego ładowania razem z bateriami alkalicznymi tego samego rozmiaru. 
  5. Jeżeli używasz więcej niż jednego adaptera, nie używaj akumulatorów różniących się od siebie pod względem pojemności, marki, daty produkcji lub pozostałej pojemności.
  6. Adapter należy wkładać do urządzenia tylko wtedy, gdy konieczne jest uruchomienie urządzenia. Po zakończeniu użytkowania urządzenia wyjmij adapter i wyjmij z niego akumulator.
  7. Czas pracy urządzenia, do którego włożono akumulator z adapterem, będzie krótszy niż czas pracy tego samego urządzenia z włożoną pełnoprawną baterią suchą rozmiaru C lub D.
  8. Nie próbuj ładować akumulatora włożonego do adaptera.
  9. W adapterach należy używać wyłącznie akumulatorów. Nie wkładaj do nich baterii alkalicznych.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Konwerter baterii
Więcej informacji?