kupować produkty

Utylizacja akumulatorów

Akumulatory mają tę zaletę, że jeden akumulator można wykorzystywać wiele razy. Jednak nawet i one osiągają w końcu kres swojej żywotności. Co się dzieje z akumulatorami po oddaniu ich do utylizacji? Jak się je przetwarza? Zobacz, jak naprawdę wygląda utylizacja akumulatorów!

Lepszy skład akumulatora

Związki chemiczne zawarte w akumulatorze sprawiają, że może on magazynować energię. Niektóre z nich mogą być szkodliwe dla środowiska. Na przestrzeni lat firma Panasonic ograniczyła stosowanie materiałów niebezpiecznych, takich jak ołów, kadm i rtęć. Lepsza bateria służy dłużej swojemu użytkownikowi, a także pomaga zmniejszyć ilość odpadów. Akumulatory są jeszcze lepsze, ponieważ to samo ogniwo może być wykorzystane wielokrotnie, nie tworząc żadnych odpadów.

Utylizacja różnych rodzajów baterii

Akumulatory eneloop można ładować aż 2 100 razy. Ale co się z nimi dzieje po oddaniu do utylizacji? W jaki sposób przetwarza się akumulatory?

Akumulatory są sortowane po zebraniu. Następnie są przetwarzane w ramach różnych procesów, które mają na celu rozdzielenie poszczególnych surowców. Starszy akumulator, w zależności od rodzaju, zostanie przetworzony w ramach co najmniej jednego z poniższych procesów:

  • Separacja mechaniczna – proces, w którym rozdrabnia się akumulatory na siłę, co ułatwi później rozdzielenie materiałów w wysokiej temperaturze.
  • Wytapianie – metale znajdujące się wewnątrz akumulatora topią się w różnych temperaturach.
  • Separacja chemiczna – wykorzystuje roztwór zasadowy (i/lub kwaśny) do wytrącenia różnych materiałów z akumulatora.

Utylizacja akumulatorów

W zależności od zastosowanej metody można odzyskać do 90% materiałów zawartych w akumulatorze. Używając akumulatorów, znacznie przyczyniasz się do dalszego zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Dlatego przy każdej okazji zachęcamy naszych klientów do utylizowania produktów. W 2012 r. Unia Europejska opublikowała przepisy, które dodatkowo wspierały działania utylizacji. W 2015 r. zutylizowano aż 41% wszystkich baterii, co w porównaniu z wynikiem 25% w 2010 r. stanowi pozytywny trend.

Im więcej baterii poddaje się utylizacji, tym mniejsze marnotrawstwo zasobów i tym mniej materiałów trafia do środowiska. Więcej informacji na temat utylizacji akumulatorów w Europie można znaleźć tutaj.