kupować produkty

For Life & The Earth

Uświadomienie klientom roli, jaką odgrywa produkt, było nie mniej ważne niż jego techniczna konstrukcja. W przypadku Ene-Loop przekaz miał promować zarówno koncepcję, jak i nowoczesność zastosowanych technologii. -Mizuta Kazuhisa

pochodzenie eneloop

Dla życia. Dla Ziemi.

Projekt graficzny Ene-Loop ma swoje źródło w powyższej koncepcji.

Uświadomienie klientom roli, jaką odgrywa produkt, było nie mniej ważne niż jego techniczna konstrukcja. W przypadku Ene-Loop przekaz miał promować zarówno koncepcję, jak i nowoczesność zastosowanych technologii.

Read the full article about The Design & technology of eneloop battery.