kupować produkty

Jak zmaksymalizować czas pracy akumulatorów do domowego użytku

Akumulatory to niezawodne źródło energii. Akumulator potrafi zapewnić zasilanemu urządzeniu określoną ilość energii przez określony czas. Producenci akumulatorów, w tym firma Panasonic, starają się zatem utrzymać stały poziom żywotności i wydajności każdego akumulatora.

Każde ogniwo akumulatora ma określoną pojemność i nie ma „magicznego” sposobu na jego rozszerzenie. Dlatego z technicznego punktu widzenia nie da się „wydłużyć” czas pracy akumulatorów. Pojemność akumulatora będzie się nieustannie zmniejszać wraz z upływem czasu.

Na szczęście istnieją sposoby na zmaksymalizowanie czasu pracy akumulatora – można dbać o to, aby akumulator zachował możliwie największą pojemność i wyładowywał się w odpowiednim tempie.

Unikaj całkowitego wyładowania

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest unikanie całkowitego rozładowania akumulatora. Całkowite rozładowanie akumulatora jest jedną z głównych przyczyn uszkodzenia ogniwa i często skraca jego żywotność. W teorii zaleca się ładowanie akumulatorów po wyładowaniu 70% ich całkowitej pojemności. Jest to jednak trudne do osiągnięcia w praktyce, ponieważ wymaga wyspecjalizowanych urządzeń do mierzenia pojemności.

Ładuj akumulatory na bieżąco


Staraj się pamiętać, jak długo akumulatory wytrzymują w danym urządzeniu i staraj się je ładować zanim dojdzie do ich całkowitego wyładowania. Jeśli często korzystasz z akumulatorów, staraj się je regularnie ładować. Zadbaj o większą wydajność ładowania akumulatorów, korzystając z inteligentnej ładowarki. Inteligentne ładowarki dbają o to, aby ilość dostarczanej energii była odpowiednia dla danego akumulatora i równomiernie rozprowadzają ją między wszystkie ładowane ogniwa.

Jeśli twoje urządzenie wymaga czterech baterii AA, używaj akumulatorów tej samej marki, tego samego typu, o takim samym poziomie naładowania i – w miarę możliwości – z tego samego opakowania. Aby łatwiej poznać, które akumulatory należały do jednego opakowania, oznacz je markerem po otwarciu. W ten sposób zapewnisz, że każdy z akumulatorów włożonych do urządzenia będzie zawsze uwalniać tę samą ilość energii.

Inne sposoby na zmaksymalizowanie czasu pracy akumulatorów

Uzyskania wymiernych korzyści w długim okresie użytkowania akumulatorów nie wymaga wiele wysiłku. Oto, co jeszcze możesz zrobić, aby zmaksymalizować czas pracy swoich akumulatorów:

  • Dbaj o czystość akumulatorów, ładowarek i styków urządzeń. Kurz lub brud mogą zakłócać przepływ energii na stykach akumulatora i urządzenia.
  • Jeśli jest to możliwe, nie używaj akumulatorów w ekstremalnych temperaturach. Reakcja chemiczna powodująca przepływ energii może przebiegać szybciej w bardzo wysokich lub niskich temperaturach.
  • Nie używasz swojego urządzenia? Postaraj się wyjąć z niego akumulatory. W ten sposób unikniesz nadmiernego wyładowania swoich akumulatorów.

Czy wciąż szukasz inteligentnej ładowarki akumulatorów, która potrafiłaby śledzić poziom energii w ogniwach, pozwalając zmaksymalizować czas pracy? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ładowarek, która jest dostępna tutaj.