kjøpe produkter

Vilkår

Dette nettstedet inneholder informasjon vedrørende Panasonic-produkter som bare tilbys for salg i Europa. Alle opplysninger på dette nettstedet er bare til informasjon. Dette nettstedet skal ikke brukes til eller være avgjørende for deg som erstatning for informasjon som er tilgjengelig for deg fra en autorisert Panasonic-forhandler. Informasjonen her er utformet for å være så omfattende som mulig. APS forbeholder seg imidlertid retten til å foreta endringer når som helst, uten varsel, når det gjelder modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet.

Ingen fremstilling av garanti eller nøyaktighet

APS streber etter å sikre at all informasjon på dette nettstedet er riktig, men nøyaktighet kan ikke garanteres, og APS påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller ektheten av noe informasjon på eller oppgitt gjennom dette nettstedet. Dette nettstedet og all informasjon og materiale på dette leveres til deg "som det er", uten noen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått.

Hyperkoblinger

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til andre Internett-steder som er utviklet helt uavhengig av dette nettstedet. APS kan derfor ikke svare for eller gi noen garantier om nøyaktigheten, fullstendigheten eller ektheten av informasjon på slike andre Internett-steder, og tilgang til andre Internett-steder koblet til dette nettstedet foregår på egen risiko.

Merknad om opphavsrett

Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av loven om opphavsrett. Du kan bare bruke informasjonen, teksten, bildene eller grafikken på dette nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk, og kan ikke kopiere, endre, overføre, lisensiere eller publisere den, helt eller delvis, til noe formål uten APS' skriftlig forhåndssamtykke.

Varemerker

Alle varemerker, logoer og andre merker som vises på dette nettstedet, eies av APS, Panasonic Corporation i Japan eller tredjeparter. Du kan ikke bruke, laste ned, kopiere eller distribuere dem på noen måte uten skriftlig tillatelse fra APS, Panasonic Corporation eller eventuell tredjepart.

Ansvar

APS fraskriver seg spesifikt alt ansvar for eventuell direkte, indirekte eller tilfeldig skade eller følgeskader eller spesielle skader som følge av eller på noen måte forbundet med din tilgang til eller bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle tap eller skade som skyldes virus som påvirker datautstyret ditt, eller din avhengighet av informasjon innhentet gjennom nettstedet.

VED Å ÅPNE OG BRUKE DETTE NETTSTEDET, GODTAR DU DISSE RETNINGSLINJENE UTEN BEGRENSNING ELLER KVALIFIKASJON. DIN TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET ER DERFOR UNDERLAGT DISSE RETNINGSLINJENE (SOM OPPDATERES FRA TID TIL ANNEN) SAMT ALLE GJELDENDE LOVER.