kjøpe produkter

Advanced Power Solutions personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er tiltenkt å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysninger som vi innhenter om deg (kalt «personopplysninger» og forklart nedenfor). Vi har prøvd å forklare hva vi gjør i nok detaljer for å gi deg informasjonen du trenger på ett sted, med muligheten til å følge en lenke dersom du ønsker å finne ut mer. Personvernerklæringen gjelder tjenester, enheter, produkter, nettsteder eller programmer som henviser til eller gir en lenke til personvernerklæringen (samlet kalt våre «tjenester»), og vil være gjeldende uansett om du får tilgang til tjenestene våre via datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller andre enheter.

1. Hva er personopplysninger?

Når det gjelder denne personvernerklæringen, består «personopplysninger» av all informasjon knyttet til et identifisert eller identifiserbart individ (slik som deg). Opplysninger som for eksempel identifiserer deg, kan bestå av ditt navn, adresse, telefonnummer, fotografier, betalingsdetaljer, identifikasjonsnumre for spesifikke Advanced Power Solutions-produkter/-enheter som du har kjøpt, stedsdata, en nettidentifikator (f.eks. informasjonskapsler og din IP-adresse). Opplysninger som ikke identifiserer deg på egen hånd, men som vi kan knytte til deg, kvalifiserer også som personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger innhenter Advanced Power Solutions om deg?

A. Personopplysninger som du gir oss direkte om deg selv
Enkelte tjenester vi tilbyr, muliggjør/krever at du gir oss dine personopplysninger.

 • Når du oppretter en APS-konto på våre nettsteder, programmer

Når du oppretter en APS-konto på et APS-nettsted eller -program, ber vi deg om å oppgi enkelte personopplysninger, som f.eks. ditt kjønn, fornavn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato og hjemland. Den påkrevde, spesifikke informasjonen kan variere avhengig av tjenesten du har valgt.

 • Når du registrerer et produkt eller en enhet med APS

Hvis du velger å registrere et produkt eller en enhet med oss for å aktivere bestemte funksjoner eller fordeler for en utvidet garanti eller kampanje. For å registrere produktet eller enheten kan vi innhente personopplysninger, som f.eks. ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om APS-produktet eller -enheten du eier, som f.eks. serienumre (eller andre produkt-/enhetsidentifikatorer) og kjøpsdatoen.

 • Når du kommuniserer med APS

Når du kontakter oss eller kommuniserer med kundestøtterepresentantene våre via e-post, live chat, telefon eller i et møte, kan vi innhente personopplysninger, som f.eks. ditt navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, og vi kan også innhente informasjon om APS-produktene eller -enhetene du eier, som f.eks. serienumrene og kjøpsdatoen. Vi kan også opprette logger/rapporter som er nyttige under feilsøking av ytelsesrelaterte problemer med produkter eller programmer, og innhente informasjon om problemet. Vi bruker denne informasjonen til å gi deg kunde- og produktstøtte. Vi kan åpne din «Min APS»-konto eller andre relevante APS-kontoer for å gi deg nødvendig hjelp eller støtte når du trenger eller ber om det. Vi kan også ta opp og gå gjennom dine samtaler med våre kundestøtterepresentanter (f.eks. når du kontakter oss via telefon), for opplæring og håndtering av klager, og også for å gå gjennom informasjon du oppgir gjennom frivillige kundeundersøkelser. Vi kommer bare til å ta opp og/eller gå gjennom dine samtaler med oss når det er tillatt i henhold til gjeldende lover, og vi kommer til å fortelle deg at vi gjør det helt i begynnelsen av samtalen.

 • Meldingstavler og forumer

Noen APS-nettsteder og -programmer har meldingstavler, forumer, oppslagstavler, chat-funksjonalitet, blogger og lignende funksjoner («fellesskapsinnlegg») hvor du kan legge inn informasjon, meldinger og andre materialer. Når du avslører personopplysninger via slike tjenester, anbefaler vi at du er svært forsiktig siden dette kan bli til offentlig informasjon og være tilgjengelig for andre besøkende på nettstedene våre og for allmennheten.
For å delta i fellesskapsinnlegg innhenter vi bestemte personopplysninger, inkludert ditt navn, brukernavn, passord, e-postadresse, fødselsdato og kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer), og i enkelte tilfeller produktinformasjon som f.eks. modell og serienummer og all annen informasjon som du velger å kommunisere i slike fellesskapsinnlegg.

 • Kampanjer, spill, premietrekninger og konkurranser

Hvis du melder deg på lotterier, konkurranser, nettspill, premietrekninger, tevlinger eller nettkampanjer, f.eks. for å få kontanter tilbake («aktiviteter»), kan vi bruke personopplysningene du oppgir til å administrere aktivitetene, inkludert ditt fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og hjemland.
I den grad vilkårene og betingelsene for noen slik kampanje angående behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med denne personvernerklæringen, skal vilkårene og betingelsene for kampanjen råde, og vi tilråder deg å gå nøye gjennom aktivitetens spesifikke vilkår og betingelser.

 • Abonnementer og nyhetsbrev

Når du abonnerer på våre markedsføringsmeldinger og nyhetsbrev, innhenter vi personopplysninger fra deg, inkludert e-postadresse, fornavn, etternavn og kjønn. Vi kommer bare til å levere slike abonnementtjenester til deg i henhold til gjeldende lover og når du uttrykkelig har bedt oss om det.

 • Når du laster opp dine personopplysninger til et APS-nettsted eller -nettprogram

I tillegg til ovenstående, kan vi innhente andre personopplysninger som du oppgir når du laster opp innhold (f.eks. videoer eller bilder) til nettstedene eller nettprogrammene våre. I slike tilfeller kan følgende personopplysninger innhentes for å publisere innholdet på nettstedene eller nettprogrammene våre: ditt navn, e-postadresse, faktureringsdetaljer som kjøpsbevis (f.eks. for enkelte nettkampanjer) og alle personopplysninger i innholdet som du velger å laste opp. Når vi innhenter slikt innhold, kommer vi bare til å gjøre det i henhold til gjeldende lover.

B. Informasjon om din bruk av tjenestene
Vi kan innhente informasjon om din bruk av våre tjenester via programvare på dine APS-enheter/-produkter og andre enheter, eller via din bruk av nettprogrammene våre. Vi kan for eksempel innhente:

 • Enhets-/produktinformasjon – som f.eks. din maskinvaremodell, MAC-adressen til enhetens trådløse nettverksgrensesnitt og mobilnummeret som brukes av enheten hvis du kontakter APS mobilnettverksinformasjon, ditt mobiloperativsystem, type mobilnettleser du bruker, innstilling for tidssone og andre unike enhetsidentifikatorer, IP-adresse, operativsystemdetaljer og innstillingene til enheten du bruker til å få tilgang til tjenestene.
 • Logginformasjon – som f.eks. tidspunktet for og varigheten av din bruk av tjenesten, søkeord du angir via tjenestene, og all informasjon lagret i informasjonskapsler som vi har opprettet på enheten din (som f.eks. din PC, mobiltelefon eller nettbrett) eller i vårt program.
 • Stedsinformasjon – som f.eks. produktets eller enhetens GPS-signal eller informasjon om Wi-Fi-tilgangspunkter eller mobilmaster i nærheten av deg, som kan sendes til oss via din bruk av bestemte tjenester. Noen av våre stedsaktiverte tjenester krever at du oppgir dine personopplysninger for at funksjonen skal fungere. Hvis du ønsker å bruke den bestemte funksjonen, kommer du til å bli bedt om å godta at dine data brukes for dette formålet ved tidspunktet for datainnhentingen. Du kan trekke tilbake godkjenningen din når som helst ved å endre innstillingene i enheten/produktet ditt.
 • Stemmeinformasjon – som f.eks. opptak av stemmen din som vi kan ta opp og lagre på serverne våre når du bruker stemmekommandoer.
 • Andre opplysninger – om din bruk av tjenestene, som f.eks. nettprogrammene du bruker, nettstedene du besøker og hvordan du bruker innholdet som tilbys via tjenestene våre.

C. Personopplysninger fra tredjeparter
Vi kan motta personopplysninger fra tredjeparter (dvs. andre selskaper). Hvis du vil ha flere detaljer om dette, ber vi deg se følgende ekstrainformasjon:

 • Informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder

Vi kan motta personopplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder, forutsatt at mottak av slike opplysninger er i overensstemmelse med gjeldende lover, som vi kan kombinere med andre opplysninger vi mottar fra eller om deg.

 • Når du logger på kontoen med din legitimasjon for sosiale medier

Vi kan også motta informasjon om deg fra sosiale nettverksnettsteder når du velger å koble deg til via slike nettsteder.
Med APS-kontoen kan du registrere deg og logge på via din Facebook-konto, YouTube-konto [eller et annet sosialt nettverk]. Hvis du gjør dette, gir du tillatelse til Facebook [eller en annen sosial nettverkskonto] å dele bestemte personopplysninger fra Facebook-kontoen din med oss. Disse personopplysningene inkluderer ditt navn, kjønn, generelt sted, en lenke til Facebook-profilen din, tidssone, fødselsdato, profilbilde, dine «likes» og listen din over «venner». Disse personopplysningene innhentes av Facebook, som kontrollør, gis til oss og blir underlagt denne personvernerklæringen.
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Facebook-funksjonaliteten, slik at du vet hvordan du kan styre dine persondata og delingen av dem via Facebook med oss ved hjelp av personverninnstillingene i Facebook-kontoen din.

3. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysninger?

Vi har ikke lov til å behandle personopplysninger hvis vi ikke har et pålitelig og gyldig, juridisk grunnlag. Derfor kommer vi bare til å behandle dine personopplysninger når:

 • vi har innhentet ditt entydige samtykke på forhånd;
 • behandlingen er nødvendig for å kunne utføre våre kontraktmessige forpliktelser overfor deg eller for å treffe tiltak før kontrakten inngås etter forespørsel fra deg;
 • behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser;
 • behandlingen er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person; eller
 • behandlingen er nødvendig for våre legitime interesser, med unntak av når de overstyres av dine interesser eller fundamentale rettigheter og handlefrihet. Eksempler på slike «legitime interesser» inkluderer:
  • å dra fordel av kostnadseffektive tjenester (f.eks. når vi velger å bruke bestemte plattformer som tilbys av andre leverandører);
  • å beskytte sikkerheten til våre IT-systemer, arkitekturer og nettverk; og
  • å oppfylle våre mål for bedriftsmessig og sosialt ansvar.

4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi kan bruke personopplysningene vi innhenter, til følgende formål:

 • Opprette en konto / pålogging på våre nettsteder, programmer – for å muliggjøre at du kan opprette en profil på nettstedene og i programmene våre, og for å muliggjøre at du kan logge deg på slike nettsteder og programmer
 • Registrere produkter/enheter – for å registrere deg eller enheten eller produktet ditt for våre tjenester;
 • Levere våre tjenester – for å levere tjenestene våre eller spesifikke funksjoner som du har bedt om, inkludert å muliggjøre for oss at vi kan oppfylle våre forpliktelser underlagt kontrakter med deg (som f.eks. garanti for produkter eller enheter);
 • Spørreundersøkelser – for å be om dine formeninger eller kommentarer om tjenestene våre og for å utføre andre spørreundersøkelser;
 • Tilpasset og målrettet innhold – for å gi deg tilpasset innhold og anbefalinger basert på dine tidligere aktiviteter i tjenestene våre. Vi kan bruker personopplysninger for å målrette våre tjenester, innhold, anbefalinger, annonser og kommunikasjon på en mer effektiv måte (du finner mer informasjon om dette i våre Retningslinjer for informasjonskapsler);
 • Markedsføringsaktiviteter – for å gi deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon via post, e-post, telefon og/eller tekstmeldinger (SMS). Gjelder bare hvis du har gitt ditt samtykke eller når vi på annet vis har tillatelse til å gjøre dette i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Profilering – for å opprette prediksjoner om dine interesser og levere deg direkte markedsføring på det grunnlaget;
 • Reklame – for annonsering, som f.eks. tilpassede annonser og sponset innhold og for å sende deg reklamemateriell;
 • Analyseringsformål – for vurdering og analysering av våre markeder, kunder, produkter, enheter og andre tjenester (inkludert å be deg om å dele dine formeninger om produktene og tjenestene våre og svare på kundeundersøkelser);
 • Statistikker – for å lage anonyme, aggregerte statistikker om bruken av tjenestene våre. Disse anonymiserte dataene kan deles med tredjeparter;
 • Forbedring av tjenester – for å utvikle og forbedre nye og eksisterende Advanced Power Solutions-produkter og -tjenester, anbefalinger, annonser og annen kommunikasjon og for å lære mer om dine preferanser;
 • Kundestøttetjenester – for å tilby kundestøttetjenester for enheten eller produktet ditt, eller for å svare på eventuelle andre støttespørsmål du kan ha (som f.eks. håndtering av klager);
 • Forretningsformål – for overvåking av forretningsvirksomhet og intern arkivering;
 • Publisere kommentarene dine – når du laster opp vurderinger av produkter eller enheter, kommentarer eller innhold til nettstedene eller programmene våre, eller når du har svart på en frivillig spørreundersøkelse, kan vi lenke til eller publisere kommentarene dine, inkludert i våre egne annonser;
 • Sikkerhet – for å beskytte kundene våre (f.eks. for å forhindre søppelpost eller forsøk på å bedra brukere via tjenestene våre); for å drive og opprettholde sikkerheten til tjenestene våre (f.eks. for å forhindre eller stoppe et angrep på systemene eller nettverkene våre); eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Advanced Power Solutions, inkludert håndheving av alle vilkår og avtaler som styrer bruken av tjenestene våre;
 • Juridiske forpliktelser – for å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til lover i europeiske medlemsstater eller EU;
 • Konkurranser og kampanjer – for å lage aktiviteter og registrere din deltakelse i slike aktiviteter, som tillatt i henhold til lovgivning samt for å gi dine personopplysninger til våre partnere og sponsorer av slike aktiviteter;
 • Opplæring – for opplæring av personale og for kvalitetssikringsformål, især tilknyttet våre kundestøtterepresentanter;
 • Oppdateringer – for å kommunisere med deg, inkludert kommunisering med deg om dine kontoer, profiler eller transaksjoner med oss, gi deg viktig informasjon om produktene, programmene eller tjenestene dine, sende deg meldinger om viktige endringer i vår personvernerklæring;
 • Kombinere persondata – for å kombinere personopplysninger som vi innhenter om deg, for eksempel for å muliggjøre for oss å gi deg bedre støttetjenester og mer personlig tilpasset innhold;
 • Bedriftstransaksjoner – for å administrere bedriftstransaksjoner som involverer selskapet vårt, inkludert omorganisering, sammenslåing, overføring, salg, fellesforetak, tilordning eller annen overdragelse av hele eller deler av Advanced Power Solutions forretningsvirksomhet, eiendeler eller aksjer, inkludert, uten begrensning, i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer.

5. Til hvem og hvor avslører vi dine personopplysninger?

Vi kommer ikke til å avsløre dine personopplysninger til tredjeparter for deres egne uavhengige markedsførings- eller forretningsformål uten ditt samtykke. Vi kan imidlertid avsløre dine personopplysninger til følgende entiteter:
A. Tredjepartsmottakere av personopplysningene

 • Advanced Power Solutions datterselskaper

Vi kan få behov til å overføre dine personopplysninger til andre Advanced Power Solutions-datterselskaper for å levere tjenestene du krever eller andre tjenester/hjelp du ber om. Alle Advanced Power Solutions-datterselskaper er påkrevd å overholde personvernpraksisen som oppgis i denne personvernerklæringen.

 • Utvalgte partnere

Vi kan dele dine personopplysninger med våre nøye utvalgte forretningspartnere, inkludert mobiloperatører. Disse partnerne kan bruke dine personopplysninger til å levere deg APS-tjenester som du har bedt om (som f.eks. videoinnhold), for å opprette prediksjoner om dine interesser eller for å levere deg reklamemateriale, annonser og andre materialer.

 • Tjenesteleverandører

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å administrere bestemte aktiviteter og tjenester på vår vegne, som f.eks. å fullføre bestillinger og levere produkter, administrere aktiviteter, behandle kredittkortbetalinger, sende post og e-post, sende tekstmeldinger (SMS), levere reklame, analysere bruk av tjenestene våre, spore effektiviteten til markedsføringskampanjene våre, muliggjøre at brukere kan koble seg til deres sosiale nettverk, levere bedragerikontrolltjenester og kundestøttetjenester. Vi kan dele personopplysninger om deg med slike tredjeparts tjenesteleverandører bare for det formålet at de kan utføre tjenester på vår vegne, og de kommer bare til å drive i henhold til våre instrukser. Her er noen eksempler på tredjeparts tjenesteleverandører som vi bruker:

 • E-posttjenesteleverandører – Skytjenester fra f.eks. Eloqua av Oracle brukes for å hjelpe oss med å sende e-postmeldinger til deg i henhold til dine markedsføringspreferanser;
 • Analysetjenesteleverandører – analyseleverandører brukes for å hjelpe oss med å forstå bruken av våre produkter/enheter og andre tjenester, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Analyseleverandørene vi bruker nå for tiden, er Google Analytics. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.
   
 • Leverandører av sosiale nettverk

Vi kan gi dine personopplysninger, som f.eks. e-postadressen din, til bestemte leverandører av sosiale nettverk, slik at de kan hjelpe oss med å vise annonser om tjenestene våre på dine sosiale nettverkssider. Vi kommer bare til å dele dine personopplysninger med leverandører av sosiale nettverk i henhold til dine markedsføringspreferanser og alle gjeldende lover.

 • Tredjeparter når det kreves av loven eller for å beskytte tjenestene våre

Vi kommer til å avsløre dine personopplysninger for å overholde gjeldende lovgivning eller for å svare på en gyldig, juridisk prosess, inkludert fra politimyndigheter eller andre statlige organer; for å beskytte kundene våre (f.eks. for å forhindre søppelpost eller forsøk på å bedra brukere av tjenestene våre); for å drive og opprettholde sikkerheten til tjenestene våre (f.eks. for å forhindre eller stoppe et angrep på systemene eller nettverkene våre); eller for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Advanced Power Solutions, inkludert håndheving av alle vilkår eller avtaler som styrer bruken av tjenestene våre.

 • Anonyme statistikker

Vi forbereder og utvikler anonyme, aggregerte eller generiske data og statistikker av ulike årsaker (som angitt i denne personvernerklæringen). Ettersom disse dataene er anonyme (dvs. du kan ikke identifiseres av dem), anser vi ikke denne informasjonen til å være personopplysninger. Derfor kan vi dele disse dataene med tredjeparter (som f.eks. våre datterselskaper, partnere, annonsører eller i annet henseende).

 • Andre parter med ditt samtykke eller etter din veiledning

Vi kan dele personopplysninger om deg med tredjeparter når du gir ditt samtykke til dette eller ber om en slik deling.

Flere av APS tjenester gir deg valget og muligheten til å laste opp og dele bestemte personopplysninger, som f.eks. meldinger, bilder, videoer og annet innhold. Alle personopplysninger som du velger å laste opp og dele på en offentlig tilgjengelig profil, kan ses og åpnes av andre. Derfor bør du alltid være svært forsiktig når du bruker slike APS-tjenester.

B. Internasjonal overføring av data
Personopplysningene vi innhenter fra deg, kan lagres og behandles i din region, eller de kan overføres til, lagres ved eller på annet vis behandles utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), inkludert, men ikke begrenset til Canada og Japan eller i noe annet land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, som anerkjent av EU-kommisjonen og der Advanced Power Solutions eller dets datterselskaper eller tjenesteleverandører har anlegg.
Når vi overfører dine personopplysninger til et sted utenfor EØS, kommer vi til å sørge for at egnede sikkerhetstiltak som f.eks. overføringsavtaler og mekanismer (som f.eks. EU-modellklausulene) tas for å bidra til å sikre at våre tredjeparts tjenesteleverandører har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger. Du kan be om ytterligere informasjon angående dette og få en kopi av de relevante sikkerhetstiltakene ved forespørsel ved å sende en forespørsel til kontakten som oppgis i delen Kontakt oss / ytterligere informasjon lenger ned i denne personvernerklæringen

6. Hva gjør vi for å holde dine personopplysninger trygge?

A. Generelt

Advanced Power Solutions har innført egnede fysiske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene vi innhenter i tilknytning til tjenestene våre. Disse tiltakene tar hensyn til:

 • hvor avansert teknologien er;
 • kostnadene for implementeringen;
 • type data; og
 • risikoen til behandlingen.

Formålet er å beskytte mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller endring, utilsiktet tap, uautorisert avsløring eller tilgang og mot andre ulovlige behandlingsmåter.

Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi treffer egnede tiltak for å beskytte dine personopplysninger, er ingen nettsteder, produkter, enheter, nettprogrammer eller overføringer av data, datasystem eller trådløs tilkobling fullstendig sikre, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheten til dine personopplysninger.

B. Kryptering
Alle personopplysninger du oppgir til oss, lagres på våre sikre servere. Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) et passord som gir deg tilgang til bestemte tjenester, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og vi ber deg om ikke å dele passordet med noen andre.

C. Andre sikkerhetstiltak
Informasjonssikkerhet, inkludert beskyttelsen av personopplysninger er organisert i et globalt Advanced Power Solutions-program som kalles «Information Security Management» (ISM), De tilknyttede tiltakene for mål, standarder og implementering er organisert i globale, gyldig policyer, standarder og retningslinjer. Alle sentrale europeiske IT-systemer vurderes eksternt og faller under reglene for informasjonssikkerhetsadministrering som gjelder under ISO 27001-sertifiseringen. Programmet i alle sine deler følger en iherdig, årlig PDCA-tilnærming (Plan (Planlegg)-Do (Utfør)-Check (Sjekk)-Act (Korriger)) for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til alle data (inkludert dine personopplysninger) for hele informasjonslivssyklusen, fra innhenting til ødeleggelse av slike data.

D. Bruk av funksjoner for sosiale medier og forumer
Enkelte tjenester inkluderer funksjoner for sosiale nettverk, chatrom eller forumer. Du bør sørge for at du ikke sender inn noen personopplysninger som du ikke vil at andre brukere skal se, innhente eller bruke når du bruker disse funksjonene.

7. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du utøve dem?

A. Hvilke rettigheter har du?
Advanced Power Solutions kommer til å innhente, lagre og behandle dine personopplysninger i overensstemmelse med dine rettigheter under alle gjeldende databeskyttelseslover.
Diner rettigheter under GDPR (EUs forordning om personvern) inkluderer rettigheten til å få en kopi av dine personopplysninger, rettigheten til å be om korrigering eller oppdatering av alle feilaktige personopplysninger og rettigheten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under vilkårene angitt i den gjeldende lovgivningen.
Du har også rettigheten til å be om sletting av dine personopplysninger og, når du har samtykket til behandlingen av dine personopplysninger, har du rettigheten til å trekke tilbake et slikt samtykke når som helst (uten at denne tilbaketrekkingen påvirker lovligheten til behandlingen som ble utført før en slik tilbaketrekking). I tillegg har du også rettigheten til dataportabilitet i enkelte tilfeller. Dette er rettigheten til å be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og be om overføring av slike personopplysninger til en tredjepart, uten hindringer fra oss og underlagt dine egne forpliktelser for konfidensialitet.

B. Utøvelse av rettighetene dine
Hvis du ønsker å utøve noen av de ovenstående rettighetene, kan du kontakte oss via kommunikasjonsmetodene nedenfor i delen Kontakt oss / ytterligere informasjon i denne personvernerklæringen.

C. Klager
Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via en av kommunikasjonsmetodene nedenfor i delen Kontakt oss / ytterligere informasjon i denne personvernerklæringen eller du kan sende inn en klage til de kompetente tilsynsmyndighetene, i tillegg til rettighetene dine som beskrives ovenfor.

8. Dataoppbevaring – hvor lenge vi vil oppbevare/beholde dine personopplysninger

Vi kommer til å beholde dine personopplysninger i tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som dine personopplysninger er innhentet for, som beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringstid kreves i henhold til lovgivningen. Når dine personopplysninger ikke lenger kreves for formålet de ble innhentet for eller som påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, kommer de til å bli slettet og/eller returnert til deg i henhold til gjeldende lovgivning.

9. Lenker og produkter fra tredjeparter i våre tjenester

Våre nettsteder, programmer og produkter kan inneholde lenker til andre tredjepartsnettsteder som ikke drives av Advanced Power Solutions, og våre nettsteder eller dine produkter og enheter kan inneholde programmer som du kan laste ned fra tredjeparter. Disse tilkoblede nettstedene og programmene er ikke under Advanced Power Solutions kontroll og vi er derfor ikke ansvarlige for personvernpraksisen eller innholdet på noen tilkoblede nettsteder eller nettprogrammer. Hvis du velger å bruke noen nettsteder eller programmer fra tredjeparter, vil alle personopplysninger som innhentes av tredjepartens nettsted eller program, være underlagt alle eksisterende personvernregler til den tredjeparten. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar deg tid til å gå gjennom personvernreglene til alle tredjeparter som du oppgir personopplysninger til.

10. Informasjonskapsler

A. Hva er informasjonskapsler?
APS, samt bestemte andre tredjeparter som leverer innhold, reklame eller annen funksjonalitet i tjenestene våre, kan bruke informasjonskapsler og andre teknologier på enkelte områder i tjenestene våre. Informasjonskapsler er små sporingskoder som kan leses av en nettserver i domenet som oppretter informasjonskapselen på harddisken din. Vi kan bruke informasjonskapsler til å lagre dine preferanser og innstillinger, hjelpe deg med pålogging, levere målrettede annonser og analysere driften av nettstedet.
Vær oppmerksom på at du kan gjøre endringer i nettleseren din, slik at den melder fra når informasjonskapsler sendes til den. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du også nekte informasjonskapsler tilgang ved å aktivere de relevante innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at hvis du velger å nekte informasjonskapsler tilgang, kan det hende at enkelte funksjoner i tjenestene ikke lenger kan åpnes eller fungere på riktig måte. Du kan også slette informasjonskapsler som allerede har blitt opprettet.
Ytterligere informasjon om informasjonskapsler
Hvis du vil ha mer informasjon om hva informasjonskapsler er, hvordan APS og andre tredjeparter bruker dem, og detaljer om hvordan informasjonskapsler kan deaktiveres, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

11. Dine valg (f.eks. e-post med markedsføringsrelaterte materialer osv.)

Vi og andre Advanced Power Solutions-datterselskaper kan bruke dine personopplysninger (som f.eks. din kontaktinformasjon (f.eks. fornavn, etternavn, kjønn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) til å sende deg markedsføringsrelaterte materialer via post, e-post, telefon og/eller tekstmeldinger (som SMS) angående APS produkter, enheter og andre tjenester i henhold til dine e-post- og kontaktpreferanser eller som du ellers samtykker til.
Når du kjøper APS-produkter eller -enheter, kontakter våre kundestøtterepresentanter, oppretter en konto eller profil for en av tjenestene våre, eller abonnerer på en av tjenestene våre, kan du få muligheten til å melde deg på (eller når det er tillatt av gjeldende lovgivning, melde deg ut av) mottak av slike markedsføringsrelaterte materialer.
Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter for tredjeparters markedsføringsformål.
Vi kan også bruke dine personopplysninger til å tilpasse og målrette våre markedsføringsmaterialer på en mer effektiv måte, for å sikre, så langt det er mulig, at de markedsføringsrelaterte materialene er relevante for deg.
For å melde deg ut av å motta markedsføringsrelaterte materialer fra APS, skal du oppdatere e-post- og kontaktpreferansene dine eller klikke på "Stopp abonnement" i e-poster med markedsføring eller kampanjer som du mottar fra oss.

12.  Barns personopplysninger

 • Hvem er et barn?

Advanced Power Solutions anser et barn til å være alle under 16 år, eller en yngre alder som kan være spesifisert av gjeldende databeskyttelseslover.

 • Samler vi inn personopplysninger fra barn?

Vi innhenter ikke eller prøver ikke å innhente personopplysninger fra eller om barn med vilje, uten samtykke fra en forelder eller verge. I slike tilfeller hvor vi innhenter personopplysninger fra barn, gjør vi alltid en rimelig innsats med å bekrefte at samtykket har blitt gitt eller autorisert av barnets forelder eller verge.

 • Hva gjør vi når barn sender inn personopplysninger til oss?

Hvis vi blir klar over at personopplysninger har blitt sendt inn til oss som er tilknyttet et barn uten samtykke fra en forelder eller verge, gjør vi en rimelig innsats med å:
slette disse personopplysningene så snart som mulig; eller
hvis sletting ikke er mulig, sørger vi for at disse personopplysningene ikke brukes for noe formål, og heller ikke avsløres videre til noen tredjepart.

 • Spørsmål fra foreldre eller verger

Hvis du er en forelder eller verge og du har spørsmål angående Advanced Power Solutions behandling av ditt barns personopplysninger, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av detaljene som oppgis i delen «Kontakt oss / ytterligere informasjon» nedenfor.

13.  Endringer i denne personvernerklæringen

Advanced Power Solutions kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. «Dato for siste oppdatering» nederst på denne siden oppgir når erklæringen ble oppdatert sist og alle endringer vil tre i kreft når vi legger ut den reviderte personvernerklæringen.
Vi kommer til å varsle deg hvis disse endringene er viktige og, når påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, kommer vi til å innhente ditt samtykke. Vi kommer til å sende dette varselet via e-post eller ved å legge ut et varsel om endringene på Advanced Power Solutions-nettstedet eller via alle relevante tjenester.

14. Kontakt oss / ytterligere informasjon

Hvis du har noen spørsmål angående innhentingen, behandlingen eller bruken av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å korrigere, blokkere, justere, protestere mot, få tilgang til eller trekke tilbake ditt samtykke til en eller flere gjeldende aspekter ved denne personvernerklæringen eller slette noen av personopplysningene dine, ber vi deg kontakte oss:

Via post:
Protection of Personal Data
Advanced Power Solutions NV.
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgia

Via kontaktskjema:
https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Dato for siste oppdatering: 30. september 2021