kjøpe produkter

For Life & The Earth

Da det faktiske produktet ble designet, var det svært viktig å få formidlet budskapet til kunden. Når det gjelder Ene-Loop, var budskapet konseptet og den nye teknologien. -Mizuta Kazuhisa

eneloops opprinnelse

For livet og jorda

Konseptet over er opprinnelsen til den grafiske Ene-Loop-designen.

Da det faktiske produktet ble designet, var det svært viktig å få formidlet budskapet til kunden. Når det gjelder Ene-Loop, var budskapet konseptet og den nye teknologien.

Read the full article about The Design & technology of eneloop battery.