kjøpe produkter

Når skal oppladbare batterier lades?

I prinsippet er det ingen stor forskjell om du lader batteriene før eller etter bruk. Hvis du bruker de oppladbare batteriene dine uregelmessig, f.eks. kun en gang i måneden, kan det imidlertid være at du glemmer om batteriene allerede er ladet eller ikke. I så fall må du være forsiktig så du ikke overlader dem. Det anbefales å lade et oppladbart batteri når ca. 70 % til 75 % av batterikapasiteten er brukt opp. Oppladbare batterier blir skadet hvis de overutlades, og dette har en effekt på batterienes levetid og kan forårsake lekkasje. For å unngå dette oppfordrer Panasonic sine kunder til å lade batteriene sine når 70 % av batterikapasiteten er brukt opp.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
When to charge rechargeable batteries
Mer informasjon om hvordan våre ladere brukes?