kjøpe produkter

Kan jeg erstatte NiCd-batterier med NiMh-batterier?

  1. For enheter uten en ladefunksjon

Siden de har likt nominelt spenningsnivå (1,2 V), kan NiMh-batterier brukes i stedet for NiCd-batterier.
Hvis dette er tilfellet, må du bruke en lader ment for dine oppladbare NiMh-batterier.

Hvis du derimot bruker enheter som krever mer enn ett oppladbart batteri, kan ikke NiCd- og NiMh-batterier brukes samtidig, siden de har ulike utladingskarakteristikker.
I slike tilfeller må typen og kapasiteten være lik for alle batteriene. 

  1. For enheter med en ladefunksjon for oppladbare NiCd-batterier

NiMh kan ikke brukes i stedet for NiCd, for NiMh vil degenereres raskere siden det lades under ladeforholdene for NiCd (som er annerledes enn for NiMh). 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries instead of Ni-CD batteries
Bli kjent med våre produkter