kjøpe produkter

Kan jeg bruke NiMh-batterier til enheten stopper helt?

Det anbefales ikke, siden det kan føre til overutlading av batteriene, noe som er en av hovedårsakene til forkortelse av batterienes levetid.

  • Hva med digitale kameraer som automatisk slås av når batteriet går tomt?

Det er ingen grunn til å bekymre seg over overutlading av batteriene. Hvis det imidlertid finnes en batteriindikator, anbefales det å lade batteriene når indikatoren viser en gjenværende kapasitet på +/-25 %.

  • Hva med enheter (f.eks lommelykter) som ikke slås av når batteriene har lav kapasitet?
    Det anbefales å lade så snart som mulig når det er tegn på at enheten ikke fungerer riktig eller arbeider sakte. Ellers kan batteriene bli overutladet, noe som vil degenerere batterienes ytelse kritisk og kan forårsake alvorlig skade på batteriene. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Can I use Ni-MH batteries until the appliances completely stop working?
Bli kjent med våre produkter