kjøpe produkter

Kan jeg bruke batterier av ulike typer og merker?

Det anbefales å bruke batterier av samme type, merke, størrelse og med samme utløpsdato i en enhet. Den elektriske kapasiteten til ulike typer og batcher kan variere. Hvis slike ulike batterier brukes, vil forskjellen i elektrisk kapasitet øke under bruk, noe som over tid kan forårsake at et av batteriene overlades, lekker og til og med eksploderer. Bruk aldri gamle og nye batterier sammen, det kan forårsake lekkasje eller verre. Den gjenværende elektriske kapasiteten i et brukt batteri er mindre enn i et nytt batteri, selv om det kun har vært brukt en kort tid. Hvis de brukes sammen med ett eller flere nye batterier, forårsaker dette at dette brukte batteriet vil miste kapasitet og spenning raskere enn de nye batteriene, og det igjen kan til slutt forårsake en overutlading og lekkasje i batteriet.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
different brand charger for my batteries
Mer informasjon om hvordan våre ladere brukes