kjøpe produkter

Hvorfor lekker batterier?

  1. Blandet bruk: Hvis det brukes batterier fra ulike produsenter, av ulik type (f.eks. sink-karbon sammen med alkaliske eller andre), ulik grad eller en blanding av gamle og nye, er det en stor fare for overutlading av ett av batteriene. På grunn av kapasitetsforskjell er det mulig at en blanding av batterier som nevnt over kan føre til at ett av batteriene overutlades, med høy fare for lekkasje i det overutladede batteriet.
  2. Hvis et batteri står igjen i enheten: Hvis et batteri blir stående igjen i utstyr som ikke er slått av, eller står i lengre tid i en enhet som ikke er i bruk, er det sjanse for at disse batteriene vil gå tomme. Hvis de står for lenge i enheten, kan de overutlades, og det kan medføre lekkasje.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Why is my battery leaking
Bli kjent med våre produkter