kjøpe produkter

Hvordan kasserer jeg batterier?

Siden opp til 90 % av materialene i Panasonic-batterier kan resirkuleres, må du alltid levere dem inn til et resirkuleringssted hvis de ikke lenger er egnet for bruk. I EU er alle butikker som selger mer enn 35 kg batterier per år pålagt å ha et resirkuleringspunkt. For mer informasjon om hvordan batteriresirkulering blir organisert i det landet du bor i, gå til denne nettsiden: https://www.eucobat.eu/about-us/members

Weight: 
0

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
disposing batteries
Bli kjent med våre produkter