kjøpe produkter

Hvordan brukes et batteri riktig?

  • Sjekk bruksanvisningen for enheten din og se om enheten trenger batterier hele tiden

Hvis bruksanvisningen til enheten spesifiserer at den trenger batterier hele tiden, så må dette følges. Bruk av ulike batterier kan føre til at enheten ikke fungerer i det hele tatt eller ikke så lenge som forventet.

  • Sett batteriene riktig inn, vær oppmerksom på pluss- og minuspolen

Hvis enhetene bruker ulikt antall batterier, vil de av og til fungere selv om ett av batteriene er satt inn den andre veien når det gjelder polene.
Dette er imidlertid veldig farlig og kan forårsake varmegenerering, lekkasje eller eksplosjon i batteriene. Av den grunn må du sørge for at batteriene er satt riktig inn. 

  • Vær oppmerksom på kortslutninger

Kortslutninger oppstår når du setter et batteri inn i en metallbeholder eller i en lomme/skuff der det oppbevares metallobjekter (f.eks. halssmykker, nøkler eller mynter). Når en kortslutning oppstår, oppstår det overstadige strømflyter som vil føre til overoppheting, lekkasje eller at batteriet eksploderer. 

  • Grupper alltid batterier av samme merke og type

Brukes det batterier med ulike karakteristikker, som alkaliske, sink-karbon eller NiMh sammen, vil det føre til lekkasje, at batteriene eksploderer eller kortere batterilevetid.
Derfor anbefales det å gruppere batterier med samme produktkode med enhetene dine.

  • Ikke bland gamle og nye batterier. Hvis de blandes, kan batteriene begynne å lekke

I tillegg vil nye batterier ikke kunne yte maksimalt hvis de blandes med gamle batterier

  • Ikke skad overflaten til batteriet

Merk at det er farlig å bruke batterier der den ytre merkingen er tatt av eller skadet, da dette vil føre til at batteriene kortslutter.
Sørg for at batterienes merking ikke er skadet før batteriene brukes.

  • Sørg alltid for at enhetene slås av etter bruk

De fleste lekkasjeproblemer forårsakes av at man glemmer å slå av enhetene etter bruk.

  • Sørg for at du fjerner batteriene hvis enheten ikke skal brukes på lengre tid

Hvis et batteri blir sittende i en enhet, kan det forårsake lekkasje og skade på enheten. Sørg derfor for at du fjerner batteriene hvis en enhet ikke skal brukes på lengre tid.

  • Oppbevar batteriene riktig

Sørg for at du oppbevarer batteriene ved romtemperatur, beskytte mot direkte sollys, høye temperaturer og høy luftfuktighet. 

  • Unngå å plassere batterier i nærheten av spebarn

Hvis en baby eller andre personer svelger et batteri, må lege oppsøkes umiddelbart. For å unngå denne risikoen, må du sørge for at du oppbevarer batterier utenfor små barns rekkevidde.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to use battery
Bli kjent med våre produkter