kjøpe produkter

Hvordan øke batteriets levetid?

 • Hvis tomme batterier får stå i enheten over lengre tid uten at de lades, vil det forårsake alvorlig skade på celleelektroden (overutlading) og forkorte batteriets levetid, så dette må unngås.
 • Lad batteriene ofte. I teorien skal batterier lades igjen når 70 % av kapasiteten er brukt opp. Det vil garantere at det ikke er noen mulighet for overutlading av batteriene, som er en av hovedårsakene for celleskade.
 • Ikke bruk batteriene ved høye temperaturer, da dette øker trykket inni cellen og inkluderer væsketap og en kortere levetid.
 • Grupper batteriene sammen. Når batteriene er gruppert sammen for en enhet, f.eks. 4 x AA for en leke, betyr det at cellene vil lades ut samtidig. Hvis et batteri fjernes for bruk i en annen enhet, f.eks. for å drive et LED-lys, og deretter settes tilbake i leken, betyr dette at 1 av 4 batterier har et annet kapasitetsnivå enn de andre. På grunn av dette, vil cellen degenereres og utlades raskere.
 • For å maksimere ytelsen til oppladbare batterier, er det viktig å bruke celler med samme tilstander. Bruk batterier med samme karakteristikker, som:
  • samme produktkode
  • batterier kjøpt samtidig
  • samme lade-/utladingstid
 • Bruk av oppladbare batterier med ulike tilstander vil øke ytelsesforskjellen mellom cellene, noe som vil føre til unødvendig degenerering av batteriene og deres varighet. Det kan være nyttig å merke batteriene med en sprittusj så du kan skille dem fra hverandre.
 • Sørg for at battericelleterminalen og laderen rengjøres regelmessig. Gjentatt bruk av oppladbare batterier vil forårsake (usynlig) kontaminering (som fett eller støv) på batterier og lader, noe som vil påvirke Panasonic-produkter når det gjelder ytelse. Som et resultat kan slik smuss forhindre ladingen av cellene og redusere batterienes utladingstid. Av den grunn oppfordrer Panasonic sine kunder til å rengjøre batteriene og laderne regelmessig med en fille.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to increase battery life
Bli kjent med våre produkter