kjøpe produkter

Hvilke enheter er ikke kompatible med oppladbare NiMh-batterier?

Oppladbare NiMh-batterier kan ikke brukes for enhetene nevnt under: 

  1. Vanntette enheter, f.eks. undervannslyskilder. Oppladbare NiMh-batterier er ikke kompatible på grunn av faren for at enhetene eksploderer fra gassen som genereres i huset på overutladede batterier.
  2. Inkompatible enheter. Hvis det nevnes i enhetens bruksanvisning at oppladbare NiMh-batterier ikke må brukes under noen omstendigheter.
  3. Enheter der oppladbare batterier ikke passer skikkelig på grunn av strukturelle størrelsesforskjeller mellom batteriene og terminalene. Hvis det f.eks. ikke er noen kontakt med verken positiv eller negativ terminal, hvis batteriets diameter er for stor, osv.
  4. Enheter med batteriindikatorer. Selv om de vil fungere, kan det være at indikatoren viser lavere gjenværende kapasitet enn det som er realiteten pga. spenningsforskjellen mellom oppladbare og alkaliske batterier.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
not compatible with Ni-MH rechargeable batteries
Bli kjent med våre produkter