kjøpe produkter

Hva kan forårsake lekkasje i oppladbare NiMh-batterier?

Det sies generelt sett at oppladbare NiMh-batterier nesten aldri lekker, i motsetning til alkaliske batterier.
Men både alkaliske og oppladbare batterier inneholder elektrolytter, som kan fremkalle lekkasje hvis batteriene brukes på feil måte.

Visse typer feil bruk kan forårsake en plutselig økning i batteritemperatur og generere gass som kan absorberes i batterihuset:
1. Tvangsutlading av batteriene når de allerede er overutladet.
2. Svært høy spenningsutlading kan forårsake mye varme og til slutt lekkasje.
3. Kortslutningsutlading - batteriet blir svært varmt og vil til slutt begynne å lekke.
4. SSikkerhetsventil: for å forhindre at batteriene eksploderer, er det montert en sikkerhetsventil i hvert batteri for å slippe ut gassen. Når denne gassen slippes ut, er det en mulighet for at elektrolytter kan lekke ut.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries leakage cause
Bli kjent med våre produkter