kjøpe produkter

Hva gjør jeg hvis oppladbare batterier varmes opp under bruk?

  1. Hvis oppladbare batterier overutlades med kontinuerlig høy strøm, kan det genereres unormalt høy varme. Hvis batteriene blir overstadig varme, må du stoppe driften av enheten umiddelbart da dette kan skade batteriene. Etter spontan avkjøling er batteriene klare for bruk igjen. 
  2. Hvis oppladbare batterier genererer varme umiddelbart etter at de er satt inn i en enhet, er det mulig at batteriene vil kortslutte når de får kontakt med enhetens terminaler. Det kan føre til at batteriene lekker og eksploderer. 
    Hvis dette skjer, må du umiddelbart dekke til batteriene med et tykt tøystykke og raskt fjerne dem fra enheten uten å spre noe av væsken som lekker ut. La batteriene avkjøles naturlig på et trygt sted. Deretter legger du batteriene i en plastpose før du kasserer dem i en resirkuleringsboks for batterier i en butikk. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Rechargeable batteries heat up during usage
Bli kjent med våre produkter