kjøpe produkter

Hva gjør jeg hvis et oppladbart NiMh-batteri lekker?

Elektrolytt som har lekket ut er et kraftig stoff som kan forårsake blindhet eller en kraftig brennende følelse hvis væsken kommer i kontakt med øynene eller kroppen og ikke fjernes skikkelig.
Det er derfor nødvendig å iverksette egnede behandlingstiltak umiddelbart for å unngå slike farer. 

Hvis en lekkasje berører øynene eller huden, må du skylle øynene eller huden med store mengder rent vann og kontakte lege umiddelbart.
Hvis lekkasje kommer i kontakt med klær eller møbler, må disse rengjøres nøye. 

Et batteri som lekker er har lekket tidligere er ikke egnet for bruk og må kasseres. Plasser batteriene i en plastpose uten at batteriene berøres. Plasser dem deretter i en resirkuleringsboks for batterier i en butikk. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH rechargeable battery leaks
Bli kjent med våre produkter