kjøpe produkter

Hva er smartladefunksjonen?

Smartladefunksjonen på ladere sjekker ladetilstanden til batteriene, temperaturen på begge batteriene og laderen osv. På den måten kan laderen lade hvert batteri individuelt under best mulige forhold.
Denne funksjonen forkorter ladetiden med 5 % sammenlignet med ladere uten slik funksjon. (*) Merk at ladetiden varierer avhengig av miljøfaktorer og omgivelsestemperatur. Det kan være at smartladefunksjonen ikke fungerer, avhengig av tilstanden til batteriene (f.eks. hvis et batteri er degradert).

(*) Dette ble testet av Panasonic med BQ-CC08 (lansert i Japan i november 2011)

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Smart charge
Mer informasjon om hvordan våre ladere brukes