kjøpe produkter

Hva er et batteriavstandsstykke?

En avstandsstykke for størrelseskonvertering av oppladbare AA-batterier er et ekstra hus som midlertidig kan konvertere dine AA-batterier til C- eller D-størrelse.
Du setter et batteri av størrelse AA inn i et C- eller D-avstandsstykke og bruker det midlertidig for enheter som bruker C- eller D-batterier.

Merk deg forholdsreglene oppført under siden størrelsen og karakteristikkene til avstandsstykket og det originale batteriet er forskjellige.

  1. Ikke bruk avstandsstykker kontinuerlig siden de er ment for midlertidig bruk.
  2. Det kan være at avstandsstykkene ikke kan brukes pga. ulike karakteristikker mellom batteriene.
  3. Det kan være at avstandsstykket ikke passer inn i enheten pga. små forskjeller i formen mellom avstandsstykket og det tiltenkte batteriet.
  4. Hvis du trenger mer enn 1 batteri, må du ikke blande avstandsstykker med oppladbare batterier og alkaliske batterier av samme størrelse.
  5. Hvis du bruker mer enn 1 avstandsstykke, må du ikke bruke batterier som ikke er like når det gjelder kapasitet, merkenavn, produksjonsdata eller gjenværende kapasitet.
  6. Sett et avstandsstykke inn i en enhet kun hvis du må bruke enheten. Fjern avstandsstykket og oppbevar det adskilt fra det innsatte batteriet når du er ferdig å bruke enheten.
  7. Driftstiden for en enhet som bruker et avstandsstykke er kortere enn den samme enheten som bruker riktig tørt C- eller D-batteri.
  8. Ikke prøv å lade et batteri når det står i et avstandsstykke.
  9. Bruk kun oppladbare batterier i avstandsstykker, aldri alkaliske batterier.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
What is a battery spacer
Bli kjent med våre produkter