kjøpe produkter

Hva er batteriladesyklusen for oppladbare batterier?

Sykluslevetiden er antall ganger det oppladbare batteriet kan lades. I prinsippet varierer sykluslevetiden til oppladbare batterier, avhengig av enhetene som de brukes i eller måten batteriene brukes. Sykluslevetiden til oppladbare batterier defineres av IEC-direktiver. Denne testen utføres innenfor visse optimale og forhåndsinnstilte innstillinger for bruk av batteriene. Batteriet vil ikke alltid bli brukt innenfor disse optimale forholdene, og i realiteten kan dette resultere i en reduksjon av sykluslevetiden.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Mer informasjon om bruk av våre ladere?