kjøpe produkter

Hva betyr mAh på oppladbare batterier?

Batterikapasiteten er indikert som XXXX mAh (milliampere/time).

Formelen for beregning er som følger:
Kapasitet (milliampere/time) = utlading (milliampere) x utladingstid (time)

Ta f.eks. et oppladbart NiMh-batteri med en kapasitet på 2000 milliampere/time.
Hvis du setter dette batteriet inn i en enhet som forbruker 100 milliampere strøm kontinuerlig, vil driftstiden for enheten matematisk sett bli rundt 20 timer. 

Dette er imidlertid kun en veiledning, siden dette varierer avhengig av ytelsen til enheten eller forholdene som den brukes i. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
mAh on rechargeable batteries
Bli kjent med våre produkter