kjøpe produkter

Er det et problem hvis mine oppladbare batterier ender opp i vaskemaskinen ved en feil?

Påvirkning på batteriene

Når det kommer vann inn i et batteri, er det veldig vanskelig å få det ut igjen på grunn av batteriets sikkerhetsventil (som ikke tillater noen væsker å lekke ut av batteriet). Så hvis det kommer vann inn i cellen som holdes rundt terminalen, kan det forårsake funksjonsfeil i batteriet. I verste fall vil det resultere i lekkasje fordi pakningen blir skadet. Det anbefales å kassere batterier som har vært i kontakt med vann umiddelbart for å forhindre svikt i cellene og deretter i enheten som de brukes i.

Effekter på klær

Det er lite trolig at batterier vil begynne å lekke i en vaskemaskin. Hvis dette skjer og væske lekker ut av et batteri fordi det havnet i vaskemaskinen, vil det ikke forårsake noen alvorlige problemer, siden væsken blir svært utvannet i vannet fra vaskemaskinen. Det anbefales imidlertid å vaske klærne igjen i rent vann.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Rechargeable batteries in washing machine
Bli kjent med våre produkter