Koop producten

Privacyverklaring Advanced Power Solutions

In deze privacyverklaring vertellen we u hoe we de informatie gebruiken die we over u verzamelen (we noemen deze informatie 'persoonsgegevens' en leggen het hieronder uit). We hebben geprobeerd deze verklaring zo op te stellen dat u in één oogopslag voldoende gedetailleerde informatie krijgt. Wilt u vervolgens meer weten, dan kan dat via de links.
De privacyverklaring is van toepassing op diensten, apparaten, producten, websites of applicaties die verwijzen naar of linken naar de privacyverklaring (hierna gezamenlijk onze “diensten” genoemd) en is geldig wanneer u deze diensten bezoekt via een computer, mobiele telefoon, tablet, tv of ander apparaat.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu (zoals uzelf). Gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden, kunnen bijvoorbeeld zijn: uw naam, adres, telefoonnummer, foto's, betalingsgegevens, een bepaald identificatienummer van een Advanced Power Solutions-product of -apparaat dat u hebt gekocht, locatiegegevens, een online identificatie (zoals cookies en uw IP-adres). Gegevens waarmee u niet direct geïdentificeerd kan worden, maar die we wel kunnen koppelen aan u als persoon, gelden ook als persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Advanced Power Solutions van u?

A. Persoonsgegevens die u zelf opgeeft
Voor bepaalde diensten die we aanbieden, moet/kunt u uw persoonsgegevens aan ons doorgeven.

 • Wanneer u een APS-account aanmaakt op onze websites of applicaties

Wanneer u een APS-account aanmaakt op onze websites of applicatie, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens, zoals uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en woonland. De gegevens die nodig zijn, variëren en zijn afhankelijk van de dienst die u heeft gekozen.

 • Wanneer u een product of apparaat registreert bij APS

Indien u ervoor kiest om het relevante product of apparaat bij ons te registreren om bepaalde functionaliteiten in te schakelen of te profiteren van een eventuele verlengde garantieperiode of aanbieding. Om uw product of apparaat te kunnen registreren, kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen en informatie over het APS-product of -apparaat dat u bezit, zoals serienummer (of andere identificatiecodes van het product/apparaat) en de datum van aankoop.

Communicatie met APS
Wanneer u via e-mail, live chat, telefoon of persoonlijk contact met ons opneemt of communiceert met medewerkers van onze klantenservice, kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. We kunnen ook gegevens verzamelen over de APS-producten of -apparaten die u heeft, zoals hun serienummers en aankoopdatums. We kunnen ook logboeken/rapportages aanmaken die we gebruiken om problemen met de prestaties van producten of applicaties te diagnosticeren en gegevens met betrekking tot het probleem te verzamelen. We gebruiken deze gegevens om u onze klantenservice en productondersteuning te kunnen bieden. We kunnen uw 'My APS'-account of andere relevante APS-accounts bekijken om de hulp en ondersteuning te kunnen bieden die u nodig hebt of waarom u hebt gevraagd. We kunnen ook uw gesprekken met onze klantenservice opnemen en bekijken (wanneer u telefonisch contact met ons opneemt). Dit doen we voor trainingsdoeleinden en klachtenafhandeling, en om eventuele informatie te bekijken die u hebt opgegeven naar aanleiding van ons/onze vrijwillige klantenonderzoek(en). We nemen uw gesprekken met ons alleen op en zullen deze alleen in een later stadium bekijken wanneer dit toegestaan is door de van toepassing zijnde wetgeving. We zullen u in ieder geval aan het begin van het gesprek informeren dat we het gesprek opnemen.

 • Prikborden en forums

Sommige APS-websites en -applicaties beschikken over een prikbord, forum, mededelingenbord, chatfunctie, blog of vergelijkbare functies ("communityberichten") waarop u informatie, berichten en ander materiaal kunt posten. Wanneer u via dit soort diensten persoonsgegevens opgeeft, raden we aan om zeer zorgvuldig te zijn. Uw gegevens kunnen namelijk openbaar worden voor bezoekers aan onze websites en het algemene publiek.

Om mee te kunnen doen aan communityberichten verzamelen we bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer) en in bepaalde gevallen ook productinformatie zoals model- en serienummer en eventueel andere informatie die u communiceert via dergelijke communityberichten.

 • Aanbiedingen, games, prijstrekkingen en wedstrijden

Indien u meedoet aan loterijen, prijsvragen, online games, prijstrekkingen, competities of online aanbiedingen, zoals 'geld terug' ("activiteiten") kunnen we de persoonsgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en woonland) die u opgeeft, gebruiken om de activiteiten te beheren.

Indien de algemene voorwaarden van een dergelijke aanbieding wat betreft de behandeling van uw persoonsgegevens strijdig zijn met deze privacyverklaring, zullen de algemene voorwaarden van de aanbieding gelden. We adviseren u dan ook om de algemene voorwaarden van elke activiteit zorgvuldig te bekijken.

 • Abonnementen en nieuwsbrieven

Indien u zich opgeeft voor onze promotionele communicatieberichten en nieuwsbrieven verzamelen we uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres, voornaam, achternaam en geslacht. We zullen dergelijke abonnementsdiensten alleen aan u leveren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en alleen indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 • Wanneer u persoonsgegevens upload naar een APS-website of online applicatie

Behalve in de bovengenoemde gevallen kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen die u geleverd hebt door content te uploaden (bijv. video's of foto's) op onze websites of online applicaties. In dergelijke gevallen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld om de content op onze websites of online applicaties te kunnen plaatsen: uw naam, e-mailadres, factuurgegevens als bewijs (bijv. voor bepaalde online aanbiedingen) en eventuele persoonsgegevens in de content die u hebt geüpload. Indien we dergelijke content verzamelen, doen we dit altijd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

B. Informatie over uw gebruik van onze diensten
We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten via software op uw APS-apparaat of -product en andere media, of uw gebruik van onze online applicaties. We kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen:

 • Informatie over het apparaat of product, zoals uw hardwaremodel, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het apparaat en het mobiele telefoonnummer dat door het apparaat gebruikt wordt in geval u contact opneemt met mobiele netwerkinformatie van APS, uw mobiele besturingssysteem, het soort mobiele browser dat u gebruikt, de tijdszone-instelling en andere unieke kenmerken die het apparaat identificeren, IP-adres, gegevens over het besturingssysteem en instellingen van het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de diensten.
 • Loggegevens, zoals het tijdstip en de duur van uw gebruik van de dienst, zoekopdrachten die u in heeft gevoerd via de diensten en informatie van cookies die we op uw apparaat (zoals uw pc, mobiele telefoon of tablet) of onze applicatie hebben geplaatst.
 • Locatie-informatie, zoals het GPS-signaal van uw product of apparaat of informatie over nabijgelegen wifi-toegangspunten en zendmasten die naar ons toe wordt gestuurd wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Sommige van onze locatiegestuurde diensten werken alleen met uw persoonsgegevens. Indien u van deze functie gebruik wilt maken, zal u op het moment van gegevensverzameling gevraagd worden om toestemming te geven dat uw gegevens voor dit doeleinde gebruikt worden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van uw apparaat of product te wijzigen.
 • Steminformatie, zoals opnames van uw stem die we maken en kunnen opslaan op onze servers wanneer u gebruikmaakt van spraakopdrachten.
 • Andere informatie over uw gebruik van de diensten, zoals de online applicaties die u gebruikt, de websites die u bezoekt en hoe u communiceert met content die door onze diensten wordt aangeboden.

C. Persoonsgegevens van derden
We kunnen persoonsgegevens ontvangen van derden (m.a.w. andere bedrijven). Wilt u hier meer over weten, bekijk dan de volgende, additionele informatie:

 • Informatie van openbare bronnen

We kunnen persoonsgegevens van u ontvangen vanuit openbaar toegankelijke bronnen, op voorwaarde dat de ontvangst van dergelijke gegevens in overeenstemming is met van toepassing zijnde wetten. We zullen deze gegevens wellicht combineren met andere informatie die we van of over u ontvangen.

 • Wanneer u bij uw account inlogt met uw inloggegevens voor sociale media

We kunnen ook persoonsgegevens van u ontvangen via sociale netwerksites, wanneer u ervoor kiest om deze sites te bezoeken.

U kunt bij uw APS-account inloggen via uw Facebook- of Youtube-account of ander account van een sociaal netwerk. Indien u dit doet geeft u Facebook (of ander account van een sociaal netwerk) toestemming om bepaalde persoonsgegevens van uw Facebook-account met ons te delen. Deze persoonsgegevens omvatten uw naam, geslacht, algemene locatie, een link naar uw Facebook-profiel, uw tijdszone, uw geboortedatum, uw profielfoto, uw 'vind ik leuks' en uw lijst van 'vrienden'. Deze persoonsgegevens worden verzameld door Facebook - als controller - en vallen na levering aan ons onder deze Privacyverklaring.

We raden u aan om kennis te nemen van de manier waarop Facebook werkt, zodat u weet hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en kunt controleren welke gegevens Facebook met ons deelt. U doet dit met behulp van de privacy-instellingen in uw Facebook-account.

3. Op welke juridische basis verwerken we persoonsgegevens?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een geldige juridische basis hebben. We zullen uw persoonsgegevens dan ook alleen verwerken wanneer:

 • We hier voorafgaand eenduidige toestemming van u voor hebben gekregen
 • De verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen aan u uit te voeren of om, op uw verzoek, precontractuele stappen te ondernemen
 • De verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen
 • De verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van andere natuurlijke personen te beschermen
 • De verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen behalve wanneer uw belangen of grondrechten en vrijheden prevaleren. Voorbeelden van dergelijke 'legitieme belangen' zijn:
  • Het profiteren van kosteneffectieve platforms (bijv. we kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van bepaalde platforms die leveranciers aanbieden)
  • Het beschermen van onze IT-systemen, architectuur en netwerken
  • Het halen van onze zakelijke doelstellingen en doelen wat betreft onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het aanmaken van een account/inlogvenster binnen onze websites en applicaties, zodat u een profiel kunt aanmaken en kunt inloggen bij onze websites en applicaties
 • Het registreren van producten of apparaten , zodat u uzelf of uw apparaat kunt registreren voor enige van onze diensten
 • Het leveren van onze diensten, zodat we onze diensten of een bepaalde door u verzochte functie kunnen leveren. Hiermee kunnen we ook voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u (zoals een apparaat- of productgarantie)
 • Onderzoeken, zodat we u kunnen vragen om uw mening en andere opmerkingen over onze diensten en om andere onderzoeken uit te kunnen voeren
 • Gepersonaliseerde en doelgerichte content , zodat we u gepersonaliseerde content aan kunnen bieden en aanbevelingen kunnen doen op basis van uw eerdere activiteiten binnen onze diensten. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze diensten, content, aanbevelingen, reclame- en communicatieberichten doelgerichter te kunnen versturen (meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons cookiebeleid);
 • Marketingactiviteiten, zodat we u nieuwsbrieven en andere communicatieberichten kunnen versturen via post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht (SMS), enkel en alleen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of wij anderszins wettelijk gerechtigd zijn om dit te doen.
 • Profilering, zodat  we voorspellingen kunnen doen over uw interesses en u directe marketingberichten kunnen versturen op basis van uw interesses;
 • Reclame,  zodat we u gepersonaliseerde reclame, gesponsorde content en promotionele communicatie kunnen versturen
 • Analysedoelstellingen , zodat we onze markt, klanten, producten, apparaten en andere diensten kunnen evalueren en analyseren (zoals het vragen om uw mening over onze producten en diensten en het uitvoeren van klantenonderzoeken)
 • Statistieken,  zodat we anonieme, geaggregeerde statistieken kunnen samenstellen over het gebruik van onze diensten. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen met derden worden gedeeld;
 • Verbetering van onze dienstverlening, zodat we nieuwe en bestaande APS-producten en -diensten, aanbevelingen en reclame- en andere communicatieberichten kunnen ontwikkelen en verbeteren, en meer te weten kunnen komen over uw voorkeuren
 • Klantenservicediensten, om klanten de juiste klantenservice te kunnen bieden met betrekking tot hun apparaat of product, of om enige andere vragen af te handelen die u eventueel hebt (bijv. klachtenafhandeling)
 • Zakelijke doelstellingen , zodat we onze zakelijke activiteiten kunnen volgen en intern gegevens bij kunnen houden
 • Het publiceren van uw opmerkingen, zodat we uw opmerkingen kunnen publiceren of koppelen (ook in onze eigen reclame-uitingen) indien u een product- of apparaatbeoordeling, opmerking of content hebt geüpload naar onze websites of applicaties
 • Beveiliging, om onze klanten te beschermen (m.a.w. het voorkomen van spam of pogingen om gebruikers van onze diensten op te lichten); om de veiligheid van onze diensten te behouden en deze naar behoren uit te kunnen voeren (m.a.w. het voorkomen of stoppen van een aanval op onze systemen of netwerken); of om de rechten en eigendommen van APS te beschermen, waaronder ook het handhaven van enige voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze diensten;
 • Wettelijke verplichtingen, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (wetgeving van de Europese lidstaten en wetgeving van de Europese Unie)
 • Wedstrijden en promotieacties, zodat we activiteiten kunnen uitvoeren en uw deelname hieraan kunnen registreren en, indien toegestaan door de wet, uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan onze partners en sponsors van dergelijke activiteiten
 • Training, met het oog op personeelstrainingen en kwaliteitszorgdoeleinden, vooral met betrekking tot onze vertegenwoordigers klantenservice
 • Updates, zodat we met u kunnen communiceren, zoals communicatie met u over uw account, profielen of transacties met ons, het geven van belangrijke informatie over uw producten, apparaten, applicaties of andere diensten en het versturen van mededelingen over enige wezenlijke wijzigingen aan onze privacyverklaring
 • Combineren van persoonsgegevens, door persoonsgegevens die we van u verzamelen te combineren, zodat we u bijvoorbeeld een betere ondersteuning en een meer gepersonaliseerde content kunnen bieden
 • Zakelijke transactie, zodat we zakelijke transacties met betrekking tot ons bedrijf kunnen beheren, zoals reorganisaties, fusies, overnames, verkopen, joint ventures, opdrachtverleningen of andere terbeschikkingstellingen van alle of een deel van de APS-activiteiten, activa of aandelen, zonder beperking, in verband met enig faillissement of vergelijkbare procedure.

5. Aan wie en waar maken we uw persoonsgegevens openbaar?

Zonder uw toestemming zullen we uw persoonsgegevens niet delen met derden die deze willen gebruiken voor hun eigen marketing- of zakelijke doeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens echter wel met de volgende entiteiten delen:
A. Externe ontvangers van de persoonsgegevens (derden)

 • Dochterondernemingen van Advanced Power Solutions

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen aan andere dochterondernemingen van Advanced Power Solutions om de diensten te leveren die u nodig hebt of enige andere dienst/hulp waarom u verzoekt. Alle dochterondernemingen van Advanced Power Solutions dienen de privacypraktijken te volgen die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

 • Geselecteerde partners

We kunnen uw persoonsgegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners, waaronder ook mobiele aanbieders. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u de APS-diensten te leveren waarom u hebt verzocht (zoals videocontent), voorspellingen te doen over uw interesses en kunnen u promotiemateriaal, reclame en ander materiaal toesturen.

 • Dienstverleners

We maken gebruik van externe dienstverleners die ons, namens ons, helpen met het beheer van bepaalde activiteiten, zoals het afhandelen van uw aankopen en leveren van uw producten, het beheren van activiteiten, verwerken van creditcardbetalingen, versturen van post, e-mail en tekstberichten (SMS), leveren van reclame, analyseren van het gebruik van onze diensten, het bijhouden van de effectiviteit van onze marketingcampagnes, mogelijk maken dat gebruikers hun sociale netwerken kunnen gebruiken, controleren van fraude en leveren van klantenservice. We kunnen uw persoonsgegevens delen met dergelijke externe dienstverleners, enkel en alleen zodat zij hun diensten namens ons uit kunnen voeren en altijd in overeenstemming met onze instructies. Hieronder volgen voorbeelden van externe dienstverleners die we gebruiken:

 • Aanbieders van e-maildiensten: we maken gebruik van clouddiensten van bijv. Eloqua van Oracle om ons te assisteren met de verzending van e-mails aan u in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.
 • Aanbieders van analysediensten: we maken gebruik van leveranciers van analysediensten, zodat we meer inzicht krijgen in het gebruik van onze producten, apparaten en andere diensten en onze diensten kunnen verbeteren. We werken op dit moment samen met Google Analytics als leverancier van analysediensten. Voor meer informatie verwijzen we u door naar ons cookiebeleid.
   
 • Aanbieders van sociale netwerken

We kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, delen met bepaalde aanbieders van sociale netwerken, zodat zij ons kunnen helpen om onze advertenties over onze diensten te plaatsen op uw socialenetwerkpagina's. We zullen uw persoonsgegevens alleen met aanbieders van sociale netwerken delen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en enige van toepassing zijnde wetgeving.

 • Derden indien vereist door de wet of om onze diensten te beschermen

We zullen uw persoonsgegevens delen indien we dit moeten doen om ons aan de wet te houden of als respons op een geldige wettelijke procedure, waaronder van rechtshandhavings- of andere overheidsinstanties. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen om onze klanten te beschermen (m.a.w. het voorkomen van spam of pogingen om gebruikers van onze diensten op te lichten); om de veiligheid van onze diensten te behouden en deze naar behoren uit te kunnen voeren (m.a.w. het voorkomen of stoppen van een aanval op onze systemen of netwerken); of om de rechten en eigendommen van APS te beschermen, waaronder ook het handhaven van enige voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze diensten.

 • Anonieme statistieken

We creëren en ontwikkelen anonieme, geaggregeerde of algemene gegevens en statistieken voor verschillende redenen (zoals aangegeven in deze privacyverklaring). Omdat deze gegevens anoniem zijn (d.w.z. u kunt er niet door geïdentificeerd worden) beschouwen we deze gegevens niet als persoonsgegevens. Daarom kunnen we deze delen met willekeurige derden (zoals onze dochterondernemingen, partners, adverteerders of andere partijen).

 • Andere partijen met uw toestemming of volgens uw aanwijzing

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u hier toestemming voor hebt gegeven of hierom hebt verzocht.

Bij een aantal diensten van APS heeft u de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens te uploaden en te delen, zoals berichten, foto's, video's en andere content. Alle persoonsgegevens die u uploadt en deelt op een publiek toegankelijk profiel kunnen door anderen bekeken worden. In die zin dient u altijd zorgvuldig te handelen wanneer u gebruikmaakt van dergelijke diensten van APS.

B. Internationale gegevensoverdracht
De persoonsgegevens die we over u verzamelen kunnen opgeslagen en verwerkt worden in uw eigen regio, of overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), inclusief (maar niet beperkt tot) Canada en Japan of in een ander land waar geen adequate gegevensbeschermingsrichtlijn geldt die erkend wordt door de Europese Commissie en waar APS of haar dochterondernemingen, filialen of dienstverleners over faciliteiten beschikken.

Indien we uw persoonsgegevens overdragen naar een land buiten de EER, zorgen we ervoor dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals passende overdrachtsovereenkomsten en -mechanismen (zoals de EU-modelclausules) om ervoor te zorgen dat onze externe dienstverleners een bevredigende bescherming van uw persoonsgegevens leveren. U kunt hierover extra informatie opvragen en op verzoek een kopie van de relevante veiligheidsmaatregelen verkrijgen door een aanvraag hiervoor te versturen naar de contactgegevens die staan aangegeven in de sectie Contact/Meer informatie in de onderstaande privacyverklaring.

6. Wat doen we om uw persoonsgegevens veilig te houden?

A. Algemeen

Advanced Power Solutions heeft de juiste fysieke en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen die we in verband met onze diensten verzamelen. Deze maatregelen houden rekening met:

 • De stand van de techniek op dat moment
 • De kosten van implementatie
 • De aard van de gegevens
 • Het risico van de verwerking

Het doel is om de gegevens te beschermen tegen onrechtmatige vernietiging of modificatie, accidenteel verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking of inzage en andere onrechtmatige verwerkingsprocedures.

We maken u er echter op attent dat, ondanks het feit dat we de juiste stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, geen enkele website, product, online applicatie of gegevensoverdracht, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

B. Encryptie
Alle persoonsgegevens die u ons levert, worden opgeslagen op onze veilige servers. Indien we u een wachtwoord hebben gegeven (of u er een gekozen hebt) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden en we vragen u om uw wachtwoord niet met anderen te delen.

C. Andere veiligheidsmaatregelen
Informatiebeveiliging, inclusief de bescherming van persoonsgegevens is georganiseerd in een wereldwijd Advanced Power Solutions-programma, genaamd 'Information Security Management' (ISM). De gerelateerde doelstelling, standaarden en implementatiemaatregelen zijn georganiseerd in wereldwijd geldige beleidslijnen, standaarden en richtlijnen. Alle centrale Europese IT-systemen worden extern beoordeeld en vallen onder de beheerregels voor informatiebeveiliging, die gelden onder de ISO 27001 certificering. Alle delen van het programma volgen een intensieve PDCA-aanpak (Plan-Do-Check-Act) om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle gegevens te garanderen (inclusief uw persoonsgegevens) voor de hele informatielevenscyclus, vanaf verzamelen tot vernietigen van dergelijke gegevens.

D. Gebruikmaken van sociale media en forumfuncties
Bepaalde diensten omvatten activiteiten op sociale netwerken en functies voor chatrooms en forums. U dient ervoor te waken dat u bij uw gebruik van deze functies geen persoonsgegevens indient waarvan u niet wilt dat ze gezien, verzameld of gebruikt worden door andere gebruikers.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

A. Wat zijn uw rechten?
Advanced Power Solutions verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw rechten volgens van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

Uw rechten onder de AVG zijn onder meer: het recht op inzage in een kopie van uw persoonsgegevens, het recht op het laten corrigeren of actualiseren van enige onjuiste persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals beschreven in de van toepassing zijnde wetgeving.

U hebt ook het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en, indien u heeft toegestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dergelijke toestemming op elk moment in te trekken (zonder dat deze intrekking invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking). Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen ook recht op gegevensportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft geleverd terug te vragen in een gestructureerd en veelgebruikt format dat door een machine kan worden gelezen en de overdracht van dergelijke persoonsgegevens aan een derde, zonder dat wij dit belemmeren en met inachtneming van uw eigen geheimhoudingsplicht.

B. Uitoefening van uw rechten
Indien u een of meerdere van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door middel van een van de communicatiekanalen hieronder in de sectie Contact/Meer informatie van deze privacyverklaring.

C. Klachten
Indien u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de een van de communicatiekanalen hieronder in de sectie Contact/Meer informatie van deze privacyverklaring of kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Deze mogelijkheden bestaan bovenop de rechten die we hierboven hebben beschreven.

8. Dataretentie - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer vereist zijn voor de doelstelling waarvoor ze verzameld werden of voor zover vereist door van toepassing zijnde wetgeving, worden deze verwijderd en/of aan u teruggegeven in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving.

9. Links en producten van derden binnen onze diensten

Onze websites, applicaties en producten kunnen links bevatten naar websites van derden die niet beheerd worden door APS, en onze websites of uw product of apparaat kan applicaties bevatten die u kunt downloaden van derden. Deze gelinkte websites staan niet onder beheer van APS. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van enige gelinkte websites en online applicaties. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een website of applicatie van derden, vallen persoonsgegevens die door de website van derden verzameld worden onder een eventueel privacybeleid van die derde. We raden u ten zeerste aan om de tijd te nemen om het privacybeleid te bekijken van een eventuele derde aan wie u uw persoonsgegevens opgeeft.

10. Cookies

A. Wat zijn cookies?
Advanced Power Solutions en bepaalde derden die content, advertenties of andere functies en andere technologieën voor onze diensten leveren, kunnen op bepaalde plekken binnen onze diensten gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine trackingcodes die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. We kunnen gebruikmaken van cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, ondersteuning te bieden bij het aanmelden, gerichte advertenties te leveren en de werking van de website te analyseren.
We maken u erop attent dat u uw browser kunt instellen zodat deze u waarschuwt wanneer cookies verstuurd worden. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om cookies te weigeren door de relevante instellingen te activeren in uw browser. Indien u alle cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde functies van de diensten niet toegankelijk zijn of niet goed werken. Tot slot kunt u ook cookies verwijderen die al aan u verstuurd zijn.

B. Meer informatie over cookies
Wilt u meer weten over cookies, hoe APS en derden ze gebruiken en hoe u cookies uit kunt schakelen, dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

11. Uw keuzes (bijv. marketinggerelateerde e-mails of anderszins)

Wij en andere dochterondernemingen van Advanced Power Solutions kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw contactgegevens: voornaam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer) gebruiken om u per post, e-mail, telefoon en/of tekstbericht (zoals SMS) marketinginformatie te sturen gerelateerd aan APS-producten, -apparaten en andere diensten. We doen dit in overeenstemming met uw e-mail- en contactvoorkeuren of op een andere manier waar u mee ingestemd hebt.

Wanneer u APS-producten of -apparaten koopt, contact opneemt met vertegenwoordigers van onze klantenservice, een account of profiel aanmaakt voor een van onze diensten of u aanmeldt voor een van onze diensten, krijgt u de mogelijkheid om u op te geven (via opt-in) of - indien toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving - af te melden (via opt-out) voor het ontvangen van dergelijke marketingberichten.

We delen geen persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden van deze derden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw marketingberichten te personaliseren en doelgerichter te versturen om er, in de mate waarin dit mogelijk is, voor te zorgen dat deze marketingberichten relevant voor u zijn.
Om u via opt-out af te melden voor het ontvangen van marketingberichten van APS dient u uw e-mail- en contactvoorkeuren bij te werken of te klikken op 'Afmelden' in marketing- of promotionele e-mails van ons.

12.  Persoonsgegevens van kinderen

 • Wie is een kind?

Voor Advanced Power Solutions is iedereen jonger dan 16 jaar een kind, tenzij van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving een jongere leeftijd aangeeft.

 • Verzamelen we persoonsgegevens van kinderen?

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van of over kinderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of een voogd en proberen dit ook niet te doen. Indien we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, zullen we altijd redelijke inspanningen leveren om na te gaan of er toestemming is gegeven door de ouder of voogd van het kind.

 • Wat doen we als kinderen persoonsgegevens aan ons opgeven?

Als we ons ervan bewust worden dat persoonsgegevens die aan ons verstuurd zijn betrekking hebben op een kind en niet geautoriseerd zijn door een ouder of voogd dan zullen we redelijke inspanningen leveren om:

 • Deze persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen, of
 • Indien verwijdering niet mogelijk is, zullen we ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens niet gebruikt worden voor enig ander doel en niet gedeeld worden met derden.
 • Vragen van ouder of voogd

Indien u een ouder of voogd bent en u hebt vragen over APS verwerking van de persoonsgegevens van uw kind, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de gegevens die geleverd worden in de onderstaande sectie 'Contact/Meer informatie'.

13.  Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Advanced Power Solutions kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De 'Laatst bijgewerkte datum' onderaan deze pagina geeft aan wanneer de verklaring voor het laatst bijgewerkt is en of er wijzigingen zijn die ingaan nadat we de bijgewerkte privacyverklaring plaatsen.

We zullen u op de hoogte houden wanneer deze wijzigingen ingaan en indien vereist door van toepassing zijnde wetgeving zullen we uw toestemming verkrijgen. We doen dit via e-mail of door een wijzigingsbericht te plaatsen op de Advanced Power Solutions-website of via enige relevante diensten.

14. Contact/meer informatie

Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of u wenst uw toestemming voor enig aspect van deze privacyverklaring te corrigeren, blokkeren, verbeteren, weerspreken, herroepen of in te zien, of enige van uw persoonsgegevens te verwijderen, neem dan contact met ons op:

Per post:
Bescherming van persoonsgegevens
Advanced Power Solutions NV.
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
België

Via ons contactformulier:
https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Laatst bijgewerkt op 30 september 2021