Koop producten

Wat kan een lekkage bij oplaadbare NiMH-batterijen veroorzaken?

Normaliter wordt van oplaadbare NiMH-batterijen gezegd dat ze nauwelijks kunnen lekken, in tegenstelling tot alkalinebatterijen. Maar zowel alkaline- als oplaadbare batterijen bevatten een elektrolyt dat lekkage kan veroorzaken wanneer de batterijen verkeerd worden gebruikt.
Er zijn bepaalde verkeerde toepassingen die een plotselinge stijging in de batterijtemperatuur kunnen veroorzaken, waardoor gas ontstaat dat niet in de batterijomhulling kan worden opgenomen:

There are certain wrongful uses which could cause a sudden rise in battery temperature that generates gas which cannot be absorbed within the battery case:
1. Krachtige ontlading van de batterijen wanneer ze al diepontladen zijn.
2. Bijzonder hoge stroomafgifte kan een hoge temperatuur en eventueel lekkage veroorzaken.
3. Ontlading met kortsluiting, de batterij wordt bijzonder heet en kan eventueel gaan lekken.
4. Veiligheidsklep: om te voorkomen dat batterijen exploderen, is elke batterij voorzien van een veiligheidsklep om gas af te voeren. Wanneer dit gas wordt afgevoerd, bestaat de kans dat elektrolyt weglekt.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries leakage cause
Ontdek onze producten