Koop producten

Wat is het correcte gebruik van een batterij?

  • Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien of uw apparaat speciale batterijen nodig heeft.

Wanneer in de handleiding van het apparaat specifiek vermeld wordt dat speciale batterijen nodig zijn, gebruik die dan ook. Door het gebruik van afwijkende batterijen werkt het apparaat helemaal niet of niet zoals verwacht.

  • Plaats de batterijen op de juiste wijze met betrekking tot plus- en min-pool.

Wanneer apparaten gevoed worden met een oneven aantal batterijen, werken ze soms ook als een batterij qua polariteit verkeerd om is geplaatst.
Dat is echter zeer gevaarlijk, omdat dit hitte, lekkage of exploderende batterijen kan veroorzaken. Zorg er daarom altijd voor dat batterijen correct geplaatst worden. 

  • Wees voorzichtig met kortsluitingen.

Kortsluitingen treden op wanneer een batterij in een metalen bak of in een zak/lade wordt geplaatst waarin zich metalen voorwerpen bevinden (bijv. kettingen, sleutels of munten). Zodra een kortsluiting optreedt, ontstaan er hoge stroomafgiftes die resulteren in oververhitting, lekkage of exploderende batterijen. 

  • Groepeer batterijen altijd op hetzelfde merk en type.

Het gemengde gebruik van batterijen met verschillende eigenschappen zoals alkaline, zinkkoolstof of NiMH, kan resulteren in lekkage, exploderende batterijen en een kortere levensduur van de batterij.
Daarom is het raadzaam om batterijen met dezelfde productcode in uw apparaten te groeperen.

  • Gebruik oude en nieuwe batterijen niet door elkaar.

Als ze door elkaar gebruikt worden, kunnen de batterijen gaan lekken. Daarnaast zullen nieuwe batterijen in zo'n gemengde samenstelling niet optimaal presteren.

  • Beschadig het oppervlak van de batterij niet.

Let op, het is gevaarlijk om batterijen te gebruiken waarvan de buitenste beschermlaag verwijderd of beschadigd is, omdat de batterijen hierdoor kortsluiting veroorzaken.
Zorg ervoor dat de beschermlaag van de batterijen niet beschadigd is voordat u de batterijen gaat gebruiken.

  • Zorg ervoor dat uw apparaten na gebruik uitgeschakeld zijn.

De meeste lekkageproblemen worden veroorzaakt doordat apparaten na gebruik niet uitgeschakeld worden. 

  • Zorg ervoor dat u de batterijen verwijdert wanneer het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt.

Door batterijen in een apparaat te laten, kan dat lekkage veroorzaken en het apparaat beschadigen. Zorg er daarom voor dat u de batterijen verwijdert wanneer een apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt.

  • Berg uw batterijen op juiste wijze op.

Zorg ervoor dat u de batterijen op kamertemperatuur opslaat, beschermd tegen direct zonlicht, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. 

  • Plaats geen batterijen in de buurt van baby's.

Mocht een baby of een andere persoon een batterij inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een dokter. Om het risico te verkleinen, moet u de batterijen opbergen op een plek die onbereikbaar is voor kleine kinderen.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to use battery
Ontdek onze producten