Koop producten

Waarom werkt het apparaat niet na het vervangen van de batterijen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het apparaat niet werkt. Laten we in dit geval ervan uitgaan dat het apparaat goed werkt. 

 • De batterij en een aansluitklem maken geen contact
  Het formaat van de oplaadbare batterijen verschilt van die van de alkalinebatterijen. Dat is een reden waarom batterijen soms moeilijk geplaatst kunnen worden in apparaten die in principe ontworpen zijn voor de kenmerken van alkalinebatterijen. Als dat het geval is, adviseren wij u een alkalinebatterij te gebruiken. 
 • Een van de batterijen is volledig ontladen
  Wanneer geladen en ontladen batterijen samen worden gebruikt, adviseren wij u met een lader te bepalen welke batterijen geladen moeten worden.
  Wanneer duidelijk is welke batterijen geladen moeten worden, zorgt u ervoor dat ze tot de gewenste capaciteitsniveaus geladen worden. 
 • Een van de batterijen is verslechterd of volledig leeg
  Het kan zijn dat een verslechterde of lege batterij in een apparaat is geplaatst. In dat geval is het raadzaam om alle batterijen te vervangen door nieuwe. 
 • Vuil op de aansluitklem
  Wanneer de aansluitklem van het apparaat verontreinigd of geoxideerd is, is het raadzaam de aansluitklem met een schoonmaakdoek te reinigen. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
appliance not working changing batteries
Ontdek onze producten