Koop producten

Waarom lekken batterijen?

  1. Gemengd gebruik: wanneer batterijen van verschillende fabrikanten, verschillende typen (d.w.z. zinkkoolstof samen met alkaline of andere), verschillende klassen of een mix van oud en nieuw worden gebruikt, bestaat er een grote kans op diepontlading van een van deze batterijen. Door een verschil in capaciteit kan het zijn dat een mix van batterijen zoals hierboven beschreven, ertoe kan leiden dat een van de batterijen diepontladen wordt, met een grote kans op lekkage bij die diepontladen batterij.
  2. Batterij achterlaten in een apparaat: wanneer batterijen achterblijven in apparatuur die niet wordt uitgeschakeld, of achterblijven in een apparaat dat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, bestaat de kans dat deze batterijen leeg lopen en als ze te lang in het apparaat blijven, kunnen ze diepontladen wat kan resulteren in een mogelijke lekkage.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Why is my battery leaking
Ontdek onze producten