Koop producten

eneloop design en technologie

Het verschil tussen eneloop en gewone batterijen begrijpen

Het grafische ontwerp van eneloop. Voor leven & aarde. Het grafische ontwerp van eneloop vindt zijn oorsprong in het bovenstaande concept. Bij het ontwerpen van het huidige product was het vooral belangrijk om de boodschap over te brengen naar de klant. Voor eneloop bestond die boodschap uit het concept en de nieuwe technologie.

Het grafische ontwerp van eneloop

Voor leven & aarde. Het grafische ontwerp van eneloop vindt zijn oorsprong in het bovenstaande concept.

Bij het ontwerpen van het huidige product was het vooral belangrijk om de boodschap over te brengen naar de klant. Voor eneloop bestond die boodschap uit het concept en de nieuwe technologie.

  1. Conceptuele kant: Op basis van de idee van "Voor leven & aarde" werd er een nieuwe levensstijl naar voren geschoven waarbij batterijen worden hergebruikt in plaats van weggegooid.
  2. Technologische kant: Dankzij de technologie zijn ze gebruiksvriendelijk met weinig zelfontlading, heel anders dan de vroegere oplaadbare batterijen.

De belangrijkste elementen om deze twee boodschappen (visueel) in te werken in het grafische ontwerp van het product, eerder dan ze te beschrijven in een document, waren de kleur, de vorm en de eenvoud.

  1. Kleuren en vormen ingegeven door het ontwerp: De witte basiskleur van eneloop staat symbool voor de glans van het leven = licht (RGB). Voor het logo viel de keuze op blauw, dat verwijst naar de oceaan en het water, en de Aarde. Over het grafische ontwerp van het logo werd zorgvuldig nagedacht om zowel het innemende als innovatieve karakter tot uiting te laten komen. Het is gebaseerd op de eenvoudige stelling dat de Aarde = een bol, waardoor het ontwerp duidelijk wordt.
  2. Waarom moest het eenvoudig zijn?: Zoals hierboven gezegd, was het de bedoeling om met het ontwerp van eneloop een visuele boodschap over te brengen. We wilden dus een icoon, een keurmerk maken. Door een eenvoudig en duidelijk grafisch ontwerp te creëren waarbij alle onnodige elementen overboord werden gegooid, waren we ervan overtuigd dat we onze boodschap visueel sterker konden overbrengen.

Eneloop werd wereldwijd geprezen om zijn technologie en grafisch ontwerp, waardoor we ons met succes volledig kunnen onderscheiden van andere bedrijven en een wereldwijd merkicoon voor oplaadbare batterijen kunnen creëren.

Mizuta Kazuhisa

Designer: Mizuta Kazuhisa

eneloop-technologie

eneloop is een Ni-MH-batterij. Om te begrijpen wat aan de eneloop-batterijen veranderd werd, helpt het te begrijpen hoe een typische Ni-MH-batterij wordt gefabriceerd.

Basisconstructie van een Ni-MH-batterij

Ni-MH-batterijen bestaan zoals de meeste andere oplaadbare batterijen uit twee metalen strepen - de positieve en negatieve elektrode. Tussen deze metalen strepen wordt een isolerende folie, de afscheider, geplaatst. Deze sandwich van drie lagen wordt opgerold tot een spoel en in een metalen houder geplaatst, die dienst doet als negatieve pool van de batterij. Voordat de houder wordt gesloten met een dop, wordt hij gevuld met een vloeistof, de elektrolyt. De dop bevat een opening waardoor gas vrijkomt, zodat er waterstof vrijgegeven wordt wanneer de batterij wordt overladen. Het elektrische gedrag van de batterij hangt af van de samenstelling van de elektroden, de afscheider en de gebruikte elektrolyt.

Zelfontlading bij Ni-MH-batterijen

Moderne Ni-MH-batterijen bestaan uit twee metalen strepen (anode en kathode), die worden gescheiden door een niet-geleidende poreuze kunststof folie (afscheider). Deze drie strepen worden bovenop elkaar gelegd en opgerold tot een spoel. Deze spoel wordt in een metalen houder geplaatst en ondergedompeld in een vloeistof (elektrolyt). De metalen houder wordt afgesloten met een dop. De zelfontlading van Ni-MH-batterijen wordt veroorzaakt door drie hoofdredenen:

  • de chemische ontleding van de kathode
  • de natuurlijke uitsplitsing van de anode
  • verontreinigingen van de anode

Hoe zou de zelfontlading beperkt kunnen worden?

De chemische ontleding van de kathode werd sterk verminderd door het gebruik van een nieuwe superroosterlegering. Als bijkomend voordeel verhoogt de superroosterlegering het elektrische vermogen van de batterij en vermindert ze de inwendige weerstand, die een hogere ontlaadstroom mogelijk maakt. Een ander voordeel van de superroosterlegering is dat er minder kobalt nodig is om de structuur van de verbinding te stabiliseren. De anode werd versterkt door een ander nieuw materiaal, dat de natuurlijke ontleding vermindert. Daarnaast werden de afscheider en de gebruikte elektrolyt geoptimaliseerd voor een lage zelfontlading van de eneloop.

Welke veranderingen werden er doorgevoerd voor de nieuwe eneloop?

Het technologische verschil tussen de "oude" en de "nieuwe" eneloop is dat de superroosterlegering van de "nieuwe" eneloop nog verbeterd werd.

  1. Geavanceerde materialen: ontwikkeling van een uiterst duurzame superroosterlegering. De oorspronkelijke superroosterlegering van Panasonic, een negatieve-elektrodemateriaal dat wordt gebruikt in de eneloop, werd duurzamer gemaakt door het homogeniseren van de kristallijne structuur (minder kristallen met een onregelmatige atomaire volgorde) en het verbeteren van de samenstelling ervan (de verhouding van de bestanddelen) om de aantasting van de superroosterlegering door het herhaaldelijk opladen en ontladen te beperken.
  2. Geavanceerde productiemethode: ontwikkelde technologie ter bescherming van het oppervlak van de superroosterlegering. Er werd een nieuwe toevoeging aan het negatieve-elektrodemateriaal, een superroosterlegering en een nieuwe additieve coatingtechnologie ontwikkeld. Door het legeringoppervlak te beschermen kan de aantasting van de superroosterlegering door herhaaldelijk gebruik worden verminderd.
  3. Geavanceerde structuur: gebruik van sterke/dunne behuizing. De nieuwe eneloop gebruikt dezelfde sterke/dunne behuizing die we ook terugvinden bij de toonaangevende oplaadbare AA-batterijen met groot vermogen van Panasonic, de Ni-MH2700-reeks. Dit komt de inwendige celruimte-efficiëntie ten goede en optimaliseert de balans van de batterijonderdelen, wat leidt tot een toename van het aantal keren dat een batterij kan worden opgeladen.