Koop producten

Bepalingen & Voorwaarden

Deze site bevat informatie over de Panasonic-producten die uitsluitend in Europa te koop worden aangeboden. Alle informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Deze site mag niet door u worden gebruikt of ingeroepen als vervanging voor informatie die voor u beschikbaar is bij een erkende Panasonic-dealer. De hierin opgenomen informatie is bedoeld om zo volledig mogelijk te zijn. APS behoudt zich echter het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan modellen, apparatuur, specificaties en beschikbaarheid.

Geen verklaring van garantie of nauwkeurigheid

APS doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze site correct is, maar de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd en APS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die terug te vinden is op of verstrekt wordt via deze site. Deze site en alle informatie en materialen die erin zijn opgenomen, worden u verstrekt op een "as is" basis, zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet.

Hyperlinks

De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten die volledig onafhankelijk van deze site werden ontwikkeld. APS geeft dan ook geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op dergelijke andere website, en de toegang tot alle andere websites die gekoppeld zijn aan de Site gebeurt op eigen risico.

Auteursrecht

Alle content van deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag alleen gebruik maken van de informatie, tekst, foto's of afbeeldingen op deze site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag ze niet reproduceren, wijzigen, doorgeven, onder licentie geven of publiceren, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van APS.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo's en andere merktekens die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van APS, Panasonic Corporation in Japan, of derden. U mag ze op geen enkele manier gebruiken, downloaden, kopiëren of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van APS, Panasonic Corporation of een derde, naargelang het geval.

Aansprakelijkheid

APS wijst specifiek elke aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw toegang tot of het gebruik van de Site, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of uw vertrouwen aantasten met betrekking tot informatie die werd verkregen via de site.

DOOR DEZE SITE TE OPENEN EN ER GEBRUIK VAN TE MAKEN, AANVAARDT U DIT BELEID ZONDER BEPERKING OF VOORBEHOUD. UW TOEGANG TOT DEZE SITE IS DAAROM ONDERWORPEN AAN DIT BELEID (DAT AF EN TOE WORDT BIJGEWERKT), EN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN.