Pirkite produktus

"Advanced Power Solutions" Privatumo Pranešimas

Šis Privatumo Pranešimas skirtas paaiškinti jums, kaip mes naudojame iš jūsų surinktą informaciją (vadinamą „asmens duomenimis“, paaiškinta toliau). Mes bandėme pakankamai išsamiai paaiškinti, ką mes darome, kad jūs gautumėte reikiamą informaciją iš karto, suteikiant galimybę pasižiūrėti nuorodą, jei norite sužinoti daugiau.

Šis Privatumo Pranešimas taikomas paslaugoms, įrenginiams, produktams, žiniatinklio svetainėms ar programėlėms, kuriose yra nuoroda į šį privatumo pranešimą (kartu vadinama mūsų „Paslaugos“, ir bus taikomas nežiūrint to, ar jūs pasiekiate mūsų Paslaugas iš kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės, televizoriaus ar kito įrenginio.

1. Kas yra Asmens Duomenys?

Šiame Privatumo Pranešime „Asmens Duomenys“ reiškia bet kokia informaciją apie fizinį asmenį, kurio (pavyzdžiui, jūsų) tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Pavyzdžiui, duomenis, pagal kuriuos nustatoma jūsų tapatybė, gali sudaryti jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, nuotraukos, mokėjimo informacija, jūsų įsigyto konkrretaus „Advanced Power Solutions“ produkto ar įrenginio identifikacinis numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatoriai (pvz., slapukai ir jūsų kompiuterio adresas). Duomenys, pagal kuriuos jūsų tapatybė negali būti nustatyta, tačiau kuriuos mes siejame su jumis, taip pat yra Asmens Duomenys.

2. Kokius Asmens Duomenis apie jus renka „Advanced Power Solutions“?

A. Jūsų tiesiogiai teikiami Asmens Duomenys
Kai kurios mūsų teikiamos Paslaugos leidžia ar reikalauja, kad jūs mums teiktumėte savo Asmens Duomenis.

 • Kai jūs susikuriate „APS“ paskyrą mūsų žiniatinklio svetainėse ar programėlėse

Kai jūsų susikuriate „APS“ paskyrą „APS" žiniatinklio svetainėje ar programėlėje, mes prašome jūsų pateikti tam tikrus Asmens Duomenis, pavyzdžiui, jūsų lytį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą ir gyvenamosios vietos šalį. Reikalaujama konkreti informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų pasirinktos paslaugos.

 • Kai jūs įregistruojate produktą ar įrenginį „APS“

Jei pasirenkate pas mus įregistruoti atitinkamą produktą ar įrenginį, kad galėtumėte įjungti tam tikras funkcijas ar pasinaudoti išplėstine garantija ar akcija. Norėdami įregistruoti jūsų produktą ar įrenginį, mes galime rinkti Asmens Duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir duomenis apie jūsų turimą „APS“ produktą ar įrenginį, pavyzdžiui, jo serijos numerį (arba kitą produkto ar įrenginio identifikatorių) bei pirkimo datą.

 • Kai bendraujate su „APS“

Jums susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo atstovais ar bendraujant su jais el. paštu, gyvo pokalbio metu, telefonu ar asmeniškai, mes galima rinkti Asmens Duomenis, pavyzdžiui, jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kontaktus, kuriems teikiate pirmenybę. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų turimus „APS“ produktus ar įrenginius, kaip antai jų serijos numerius ir pirkimo datą. Mes taip pat galime sukurti žurnalus ir ataskaitas, kurios naudingos nustatant su produkto ar programėlės veikimo efektyvumu susijusius klausimus, ir fiksuoti su šiuo klausimu susijusius duomenis. Mes naudojame šiuos duomenis vykdydami klientų ir produktų aptarnavimą. Mes galime pasižiūrėti jūsų „Mano APS“ Paskyrą ar kitas atitinkamas „APS“ paskyras, kad suteiktume jums pagalbą ar aptarnavimą, kurio prašote ar esate paprašę. Mes taip pat galime įrašyti ir tikrinti jūsų pokalbius su mūsų klientų aptarnavimo atstovais (pvz., kai jūs kreipiatės į mus telefonu) mokymo ir skundų nagrinėjimo tikslais, taip pat tikrinti visus duomenis, kuriuos jūs pateikėte savanoriškoje (-ose) klientų apklausoje (-ose). Mes įrašysime ir (arba) tikrinsime jūsų pokalbius su mumis tik tada, kai tai daryti mums leidžia galiojantys įstatymai, ir pranešime jums apie tai vėliausiai pokalbio pradžioje.

 • Pranešimų lentos ir forumai

Kai kuriose „APS“ svetainėse ir programėlėse yra pranešimų lentos, forumai, skelbimų lentos, pokalbių funkcijos, tinklaraščiai ir panašios funkcijos („Visuomeniniai Pranešimai“), per kurias galite skelbti informaciją, pranešimus ir kitą medžiagą. Jei atskleidžiate Asmens Duomenis per šias funkcijas, patariame jums būti labai atsargiems, nes ši informacija gali tapti vieša ir prieinama mūsų svetainių lankytojams bei plačiajai visuomenei.
Kad būtų galima dalyvauti Visuomeniniuose Pranešimuose, mes renkame tam tikrus Asmens Duomenis, kurie apima jūsų vardą, pavardę, naudotojo vardą, slaptažodį. el. pašto adresą, gimimo datą ir kontaktinę informaciją (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį), ir tam tikrais atvejais informaciją apie produktą, pavyzdžiui, modelį ir serijos numerį, bei visus kitus duomenis, kuriuos jūs nusprendžiate skelbti šiuose Visuomeniniuose Pranešimuose.

 • Akcijos, žaidimai, loterijos ir konkursai

Jei dalyvaujate lažybose, konkursuose, interneto žaidimuose, loterijose, varžybose ar interneto akcijose, pvz., pinigų grąžinimo programoje („Veiklos“), mes galime naudoti jūsų teikiamus Asmens Duomenis administruoti Veiklas, apimančius jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, gimimo datą ir gyvenamosios vietos šalį.
Tokia apimtimi, kokia bet kurios šios akcijos sąlygos dėl jūsų Asmens Duomenų naudojimo prieštarauja šiam Privatumo Pranešimui, viršesnės yra akcijos sąlygos ir mes jums patariame atidžiai peržiūrėti visas su Veiklomis susijusias konkrečias sąlygas.

 • Prenumeratos ir naujienlaiškiai

Jei jūs užsiprenumeravote mūsų pranešimus apie akcijas ir naujienlaiškius, mes rinksime jūsų Asmens Duomenis, įskaitant jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę ir lytį. Mes jums teiksime šias užsiprenumeruotas paslaugas tik pagal galiojančius įstatymus ir jei jūs aiškiai mūsų paprašėte tai daryti.

 • Jei jūs įkeliate Asmens Duomenis į „APS“ žiniatinklio svetainę ar interneto programėlę

Be to, kas nurodyta prieš tai, mes galime rinkti tokius kitus jūsų Asmens Duomenis, kokius pateikiate įkeldami turinį (pvz., vaizdo įrašus ar nuotraukas) į mūsų svetaines ar interneto programėles. Šiais atvejais gali būti renkami šie Asmens Duomenys, kad turinį būtų galima paskelbti mūsų svetainėse ar interneto programėlėse: jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, informacija sąskaitų pateikimui kaip įrodymas (pvz., kai kurioms interneto akcijoms) ir visi turinyje, kurį nusprendžiate įkelti, esantys Asmens Duomenys. Jei mes renkame tokį turinį, mes tai darysime tik pagal galiojančius įstatymus.

B. Duomenys apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis
Mes galima rinkti duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis per jūsų „APS“ įrenginio ar produkto programinę įrangą ir kitais būdais, arba apie jūsų naudojimąsi mūsų interneto programėlėmis. Pavyzdžiui, gali būti renkami šie duomenys:

 • Duomenys apie įrenginį ar produktą – pavyzdžiui, jūsų aparatūros modelis, įrenginio belaidžio tinklo sąsajos MAC adresas ir mobiliojo telefono numeris, kuriuos naudoja įrenginys kai jūs prisijungiate prie „APS“ mobiliojo tinklo informacijos, jūsų mobilioji operacinė sistema, jūsų naudojamos mobiliosios naršyklės tipas, laiko zonos nuostatos ir kiti individualūs įrenginio identifikatoriai, IP adresas, informacija apie operacinę sistemą ir įrenginio, kuriuo prisijungiate prie Paslaugų, nuostatos.
 • Prisijungimo duomenys – kaip antai jūsų naudojimosi Paslauga laikas ir trukmė, paieškos žodžiai, kuriuos įrašote per Paslaugas, ir visa kita informacija, įrašyta slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetėje) ar mūsų programėlėje.
 • Buvimo vietos duomenys – pavyzdžiui, jūsų produkto ar įrenginio GPS signalas arba duomenys apie gretimus WiFi prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštus, kurie gali būti siunčiami mums kai jūs naudojatės tam tikromis Paslaugomis. Kai kurioms mūsų su buvimo vieta susietoms Paslaugoms reikia jūsų Asmens Duomenų tam, kad funkcija galėtų veikti. Jei norite pasinaudoti konkrečia funkcija, paprašys jūsų sutikimo leisti naudoti jūsų duomenis šiuo tikslu duomenų surinkimo metu. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, pakeisdami savo įrenginio ar produkto nuostatas.
 • Balso duomenys – pavyzdžiui, jūsų balso įrašai, kuriuos mes darome ir saugome mūsų serveriuose kai jūs naudojate balso komandas.
 • Kiti duomenys – apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis, pavyzdžiui, jūsų naudojamas interneto programėles, lankomas svetaines ir kaip jūs elgiatės su mūsų Paslaugose pateiktu turiniu.

C. Asmens Duomenys iš trečiųjų šalių
Mes galime gauti Asmens Duomenis iš trečiųjų šalių (t. y. kitų įmonių), plačiau apie tai žr. tolesnę papildomą informaciją:

 • Informacija iš viešai prieinamų šaltinių

Mes galime gauti jūsų Asmens Duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, jei toks duomenų gavimas atitinka galiojančius įstatymus, ir galime juos sujungti su kitais iš jūsų ar apie jus gaunamais duomenimis.

 • Kai jūs prisijungiate prie paskyros su savo socialinių tinklų rekvizitais

Mes taip pat galime gauti informacijos apie jus iš socialinių tinklų, kai jūs prisijungiate prie jų.
„APS“ Paskyra jums leidžia prisiregistruoti ir prisijungti naudojant „Facebook“, „Youtube“ [ar kito socialinio tinklo] paskyrą. Jei tai darote, jūs leidžiate „Facebook“ [ar kito socialinio tinklo paskyrai] keistis su mumis tam tikrais jūsų Asmens Duomenimis iš jūsų „Facebook“ paskyros. Šiuos Asmens Duomenis sudaro jūsų vardas, pavardė, lytis, bendroji buvimo vieta, nuoroda į jūsų „Facebook“ profilį, jūsų laiko zona, jūsų gimimo data, jūsų profilio nuotrauka, jūsų „patinka“ informacija ir jūsų „draugų“ sąrašas. Šiuos Asmens Duomenis renka „Facebook“ kaip duomenų valdytojas ir jie pateikiami mums ir tampa šio Privatumo Pranešimo objektu.
Patariame jums susipažinti su „Facebook“ funkcijomis, kad žinotumėte, kaip galite kontroliuoti savo Asmens Duomenis ir „Facebook" keitimąsi jais su mumis, naudojant privatumo nuostatą jūsų „Facebook" paskyroje.

3. Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome Asmens Duomenis?

Mes negalime tvarkyti Asmens Duomenų, jei negalime remtis galiojančiu teisiniu pagrindu. Todėl mes tvarkome jūsų Asmens Duomenis tik jei:

 

 • mes gavome jūsų išankstinį nedviprasmišką sutikimą;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus jums ar atlikti ikisutartinius veiksmus jūsų prašymu;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant laikytis mūsų teisinių ar priežiūros įsipareigojimų;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus arba
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės yra už juos viršesni. Šių „teisėtų interesų“ pavyzdžiai yra:
  • gauti naudos iš ekonomiškai efektyvių paslaugų (pvz., mes galime nuspręsti naudoti tiekėjų siūlomas platformas);
  • apsaugoti mūsų IT sistemų, architektūros ir tinklų saugumą;
  • pasiekti mūsų įmonės ir socialinės atsakomybės tikslus.

4. Kaip mes naudojame jūsų Asmens Duomenis?

Mūsų surinkti Asmens Duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:

 

 • Sukurti Paskyrą, prisijungti prie mūsų Svetainių, Programėlių – kad jūs galėtumėte susikurti profilį mūsų svetainėse, programėlėse ir prisijungti prie šių svetainių bei programėlių;
 • Įregistruoti produktus ar įrenginius – įregistruoti jus ar jūsų įrenginį arba produktą mūsų Paslaugoms;
 • Teikti mūsų Paslaugas – teikti mūsų Paslaugas ar konkrečias jūsų prašomas funkcijas, įskaitant tai, kad mes galėtume vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį su jumis (pavyzdžiui, produkto ar įrenginio garantiją);
 • Apklausos – klausti jūsų nuomonės ar pastabų apie mūsų Paslaugas bei vykdyti kitas apklausas;
 • Individualiai pritaikytas ir tikslinis turinys – pateikti individualiai pritaikytą turinį bei teikti rekomendacijas remiantis jūsų ankstesne veikla mūsų Paslaugose. Mes galime naudoti Asmens Duomenis efektyviau pritaikyti mūsų Paslaugas, turinį, rekomendacijas, reklamas ir pranešimus (daugiau informacijos apie tai galima rasti mūsų Slapukų Politikoje);
 • Rinkodaros veikla – siųsti jums naujienlaiškius ir kitus pranešimus paštu, el. paštu, telefonu ir (arba) SMS žinute, tačiau tik tuo atveju, jei jūs davėte sutikimą arba mums tai leidžia daryti galiojantys įstatymai.
 • Profiliavimas – siekiant daryti prognozes apie jūsų pomėgius ir šiuo pagrindu teikti jums tiesioginės rinkodaros paslaugą;
 • Reklama – reklamos tikslais, kaip antai pateikiant individualiai pritaikytas reklamas ir remiamą turinį bei siunčiant jums pranešimus apie akcijas;
 • Analizės tikslais – norint įvertinti ir išanalizuoti mūsų rinką, klientus, produktus, įrenginius ir kitas Paslaugas (įskaitant klausimus apie jūsų nuomonę apie mūsų produktus ir paslaugas bei mūsų klientų apklausų vykdymą);
 • Statistika – parengti anoniminę bendrą statistiką apie mūsų Paslaugų naudojimą. Šiais anoniminiais duomenimis galima keistis su trečiosiomis šalimis;
 • Paslaugų gerinimas – kurti naujus ir gerinti esamus „Advanced Power Solutions“ produktus ir Paslaugas, rekomendacijas, reklamas ir kitus pranešimus bei daugiau sužinoti apie jūsų prioritetus;
 • Klientų aptarnavimo paslaugos – teikti jūsų įrenginio ar produkto aptarnavimo paslaugas ar spręsti visus kitus aptarnavimo klausimus, kurių galite turėti (pvz., skundų nagrinėjimas);
 • Verslo tikslais – siekiant stebėti verslą ir tvarkyti vidaus įrašus;
 • Skelbti jūsų komentarus – jei jūs įkeliate atsiliepimus, komentarus apie produktą ar įrenginį arba turinį į mūsų svetaines ar programėles, arba jei dalyvaujate savanoriškoje apklausoje, mes galime pateikti nuorodas į jūsų komentarus arba juos paskelbti, įskaitant mūsų pačių reklamose;
 • Saugumas – siekiant apsaugoti mūsų klientus (pvz., užkirsti kelią šlamštui ar bandymams apgauti mūsų Paslaugų naudotojus); palaikyti mūsų Paslaugų saugumą (pvz., neleisti ar sustabdyti į mūsų sistemas ar tinklus nukreiptas atakas); apsaugoti „Advanced Power Solutions“ teises ar turtą, įskaitant mūsų Paslaugų naudojimui taikomų sąlygų ar sutarčių privalomą taikymą;
 • Teisiniai įsipareigojimai – siekiant laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos ar jos valstybių narių įstatymus;
 • Konkursai ir akcijos– siekiant vykdyti Veiklas ir registruoti jūsų dalyvavimą jose, jei leidžia įstatymai, taip pat teikti jūsų Asmens Duomenis mūsų šių Veiklų partneriams ir rėmėjams;
 • Mokymas – personalo mokymo ir kokybės užtikrinimo tikslais, ypač mūsų klientų aptarnavimo atstovų atžvilgiu;
 • Atnaujinimai – bendrauti su jumis, įskaitant bendravimą dėl jūsų paskyros, profilių ar sandorių su mumis, pateikiant svarbius duomenis apie jūsų produktus, įrenginius, programėlę ar kitas Paslaugas, siunčiant jums pranešimus apie esminius mūsų Privatumo Pranešimo pakeitimus;
 • Asmens duomenų sujungimas – sujungti iš jūsų surinktus Asmens Duomenis, pavyzdžiui, kad mes galėtume teikti geresnes aptarnavimo paslaugas ir labiau individualizuotą turinį;
 • Įmonės sandoriai – siekiant valdyti su mūsų įmone susijusius sandorius, įskaitant reorganizavimą, susijungimą, perdavimą, pardavimą, bendrą įmonę, perleidimą ar kitokį viso ar dalies „Advanced Power Solutions“ verslo, akcijų ar atsargų pardavimą, įskaitant be apribojimų su mūsų bankrotu ar panašia procedūra susijusius sandorius.

5. Kam ir kur mes atskleidžiame jūsų Asmens Duomenis?

Mes neatskleisime jūsų Asmens Duomenų trečiosioms šalims jų nepriklausomos rinkodaros ar verslo tikslais be jūsų sutikimo. Tačiau subjektai, kuriems galime atskleisti jūsų Asmens Duomenys yra šie:
A. Asmens Duomenų gavėjai trečiosios šalys

 

 • „Advanced Power Solutions“ Filialai

Mes galime perduoti jūsų Asmens Duomenis kitiems „Advanced Power Solutions“ Filialams, kad jie galėtų jums teikti reikiamas Paslaugas ar kitas jūsų prašomas paslaugas ar pagalbą. Visi „Advanced Power Solutions“ Filialai privalo laikytis privatumo politikos, nustatytos šiame Privatumo Pranešime.

 • Rinktiniai partneriai

Mes galime keistis jūsų Asmens Duomenimis su mūsų kruopščiai pasirinktais verslo partneriais, įskaitant belaidžio ryšio teikėjus. Šie partneriai gali naudoti jūsų Asmens Duomenis, kad teiktų jūsų prašomas „APS“ Paslaugas (pavyzdžiui, vaizdo turinį), darytų prognozes apie jūsų pomėgius ir galėtų jums teikti informaciją apie akcijas, reklamas ir kitą medžiagą.

 • Paslaugų teikėjai

Mes pasitelkiame paslaugų teikėjus trečiąsias šalis, kad jos padėtų mums administruoti tam tikrą veiklą ir paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, vykdytų jūsų pirkimus ir pristatytų produktus, administruotų Veiklas, tvarkytų kredito kortelių mokėjimus, siųstų pašto ir el. pašto pranešimus, SMS žinutes, reklamas, analizuotų naudojimąsi mūsų Paslaugomis, sektų mūsų rinkodaros kampanijų efektyvumą, leistų naudotojams prisijungti prie jų socialinio tinklo, teiktų sukčiavimo patikrinimo ir klientų aptarnavimo paslaugas. Mes galime keistis jūsų Asmens Duomenimis su paslaugų teikėjais trečiosiomis šalimis vien tam, kad jie galėtų teikti paslaugas mūsų vardu, ir jie privalo veikti tik pagal mūsų nurodymus. Čia pateikti mūsų naudojamų paslaugų teikėjų trečiųjų šalių pavyzdžiai:

 • El. pašto paslaugų teikėjai – debesijos paslaugos, pvz., „Oracle“ teikiama „Eloqua“, naudojamos mums padėti siųsti el. pašto pranešimus jums pagal jūsų rinkodaros prioritetus;
 • Analizės paslaugų teikėjai – analizės paslaugų teikėjai pasitelkiami, kad padėtų mums suprasti, kaip yra naudoji mūsų produktai, įrenginiai ir kitos Paslaugos, kad mes galėtume gerinti savo Paslaugas. Šiuo metu mūsų naudojamas analizės paslaugų teikėjas yra „Google Analytics“. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų Politikoje.

 

 • Socialinių tinklų teikėjai

Mes galime teikti jūsų Asmens Duomenis, pavyzdžiui, jūsų el. pašto adresą, tam tikriems socialinių tinklų teikėjams, kad jie galėtų padėti mums rodyti reklamas apie mūsų Paslaugas jūsų socialinio tinklo puslapiuose. Mes keičiamės jūsų Asmens Duomenimis su socialinių tinklų teikėjais tik pagal jūsų rinkodaros prioritetus ir visus galiojančius įstatymus.

 • Trečiosios šalys, jei reikalauja įstatymai ar reikia apsaugoti mūsų Paslaugas

Mes atskleisime jūsų Asmens Duomenys, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų ar reaguotume į galiojančius teisinius procesus, įskaitant teisėsaugos ar kitas vyriausybės institucijas; kad apsaugotume mūsų klientus (pvz., užkirstume kelią šlamštui ar bandymams apgauti mūsų Paslaugų naudotojus); palaikytume mūsų Paslaugų saugumą (pvz., neleistume ar sustabdytume į mūsų sistemas ar tinklus nukreiptas atakas); ar apsaugotume „Advanced Power Solutions“ teises ar turtą, įskaitant mūsų Paslaugų naudojimui taikomų sąlygų ar sutarčių privalomą taikymą.

 • Anoniminė statistika

Mes parengiame ir pildome anoniminius, jungtinius ar bendruosius duomenis ir statistiką dėl įvairių priežasčių (nurodytų šiame Privatumo Pranešime). Kadangi šie duomenys yra anoniminiai (t. y. pagal juos negalima nustatyti jūsų tapatybės), mes nelaikome šios informacijos Asmens Duomenimis. Todėl mes galime jais keistis su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, Filialais, partneriais, reklamuotojais ar kitais asmenimis).

 • Kitos šalys su jūsų sutikimu ar jūsų nuožiūra

Mes galime keistis jūsų Asmens Duomenimis su trečiosiomis šalimis, jei jūs su tuo sutinkate ar to prašote.

Nemažai „APS“ Paslaugų leidžia jums pasirinkti ir suteikia galimybę įkelti tam tikrus Asmens Duomenis ir jais keistis, kaip antai pranešimais, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitu turiniu. Visus Asmens Duomenis, kuriuos nusprendžiate įkelti į viešai prieinamą profilį ir jais ten dalintis, gali pamatyti ir prie jų gali prieiti kiti asmenys. Todėl visada turite būti atsargūs naudodamiesi šiomis „APS“ Paslaugomis.

B. Tarptautinis duomenų perdavimas
Mūsų renkami jūsų Asmens Duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi jūsų regione arba perduodami saugoti ar kitaip tvarkyti už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų, įskaitant, bet ne tik Kanadą ir Japoniją ar bet kurią kitą šalį, kuriose nėra Europos Komisijos nustatyto atitinkamo lygio duomenų apsaugos ir kuriose „Advanced Power Solutions“ ar jos Filialai, dukterinės įmonės ar paslaugų teikėjai turi savo patalpas.

Perduodami jūsų Asmens Duomenis už EEE ribų, užtikrinsime, kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, atitinkamos perdavimo sutartys ir mechanizmai (pvz., ES standartinės duomenų apsaugos sąlygos), siekiant užtikrinti, kad mūsų paslaugų teikėjai trečiosios šalys taikyti atitinkamos lygio apsaugą jūsų Asmens Duomenims. Galite prašyti papildomos informacijos apie tai ir gauti taikomų apsaugos priemonių kopiją, jei atsiųsite mums prašymą kontaktais, kurie nurodyti šio Privatumo Pranešimo skyrelyje „Susisiekite su mumis / daugiau informacijos“ toliau.

6. Ką mes darome, kad apsaugotume jūsų Asmens Duomenis?

A. Bendroji informacija

„Advanced Power Solutions“ taiko atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotų su mūsų Paslaugomis susijusius mūsų renkamus Asmens Duomenis. Šiose priemonėse atsižvelgiama į:

 • technologijos naujumą;
 • jos įdiegimo sąnaudas;
 • duomenų pobūdį;
 • tvarkymo riziką.

Jų tikslas yra apsaugoti duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo, netyčinio praradimo, jų atskleidimo ar prieigos prie jų be leidimo ir nuo kitų formų neteisėto tvarkymo.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, nors mes ir imamės atitinkamų veiksmų apsaugoti jūsų Asmens Duomenis, jokia žiniatinklio svetainė, produktas, įrenginys, interneto programėlė ar duomenų perdavimas, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugus, todėl mes negalime garantuoti jūsų Asmens Duomenų saugumo.

B. Šifravimas
Visi jūsų mums teikiami Asmens Duomenys saugomi mūsų saugiuose serveriuose. Jei mes jums suteikėme (arba jei jūs pasirinkite) slaptažodį, kuris leidžia jums prisijungti prie tam tikrų Paslaugų, jūs atsakote už tai, kad šis slaptažodis išliktų konfidencialus, ir prašome jūsų su niekuo kuo nesidalinti.

C. Kitos saugumo priemonės
Informacijos saugumas, įskaitant Asmens Duomenų apsaugą, nustatytas pasaulinėje „APS“ programoje, kuri vadinasi „Informacijos saugumo valdymas“. Susiję tikslai, standartai ir įgyvendinimo priemonės nustatytos visuotinai galiojančioje politikoje, standartuose ir gairėse. Visos centrinės Europos IT sistemos yra pasiekiamos išoriškai ir joms taikomos informacijos saugumo valdymo taisyklės pagal ISO 27001 standartą. Visoms šios programos dalims kiekvienais metais taikoma sistema „planuoti-daryti-tikrinti-veikti“, siekiant užtikrinti visų duomenų (įskaitant jūsų Asmens Duomenis) konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą per visą duomenų gyvavimo ciklą, pradedant jų rinkimu ir baigiant jų sunaikinimu.

D. Socialinių tinklų ir forumų funkcijų naudojimas
Kai kuriose Paslaugose yra socialinių tinklų, pokalbių kambarių ar forumų funkcijos. Naudodamiesi šiomis funkcijomis, turite užtikrinti, kad nepateiktumėte asmens duomenų, dėk kurių nenorite, kad juos matytų, rinktų ar naudotų kiti naudotojai.

7. Kokios yra jūsų teisės ir kaip jūs galite jomis pasinaudoti?

A. Kokios yra jūsų teisės?
„APS“ renka, saugo ir tvarko jūsų Asmens Duomenis atsižvelgiant į jūsų teises pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.
Jūsų teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą apima teisę gauti savo Asmens Duomenų kopiją, teisę prašyti, kad netikslūs Asmens Duomenys būtų ištaisyti ar atnaujinti, ir teisę nesutikti su savo Asmens Duomenų tvarkymu galiojančiuose įstatymuose nustatytomis sąlygomis.
Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad jūsų Asmens Duomenys būtų ištrinti ir, jei davėte sutikimą tvarkyti jūsų Asmens Duomenis, turite teisę šį sutikimą bet kada atšaukti (ir šis atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui). Be to, kai kuriais atvejais jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą. Ši teisė reiškia prašymą grąžinti jūsų pateiktus Asmens Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti šiuos Asmens Duomenis trečiajai šaliai, mums nesudarant tam kliūčių ir pagal jūsų konfidencialumo įsipareigojimus.

B. Naudojimasis savo teisėmis
Jei norite pasinaudoti kuriomis nors nurodytosiomis teisėmis, kreipkitės į mus šio Privatumo Pranešimo skyrelyje „Susisiekite su mumis / daugiau informacijos“ nurodytomis ryšio priemonėmis.

C. Skundai
Jei nesate patenkinti tuo, kaip mes tvarkome jūsų Asmens Duomenis, galite kreiptis į mus šio Privatumo Pranešimo skyrelyje nurodytosiomis ryšio priemonėmis arba, be nurodytųjų jūsų teisių, dar galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

8. Duomenų saugojimas – kaip ilgai mes saugosime jūsų Asmens Duomenis

Mes saugosime jūsų Asmens Duomenis tokį terminą, koks būtinas, norint, kad būtų pasiekti šiame Privatumo Pranešime nustatyti tikslai, kuriais jūsų Asmens Duomenys buvo renkami, nebent pagal įstatymų reikėtų ilgesnio saugojimo termino. Jei jūsų Asmens Duomenų nebereikia pasiekti tikslams, kuriais jie buvo renkami, arba jei to reikalauja galiojantys įstatymai, jie ištrinami ir (arba) grąžinami jums pagal galiojančius įstatymus.

9. Trečiųjų šalių nuorodos ir produktai mūsų Paslaugose

Mūsų žiniatinklio svetainėse, programėlėse ir produktuose gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines, kurių nevaldo „APS“, taip pat mūsų svetainėse ar jūsų produktuose ir įrenginiuose gali būti programėlių, kurias galite atsisiųsti iš trečiųjų šalių. Šių susietų svetainių ir programėlių „APS“ nekontroliuoja, todėl mes neatsakome už tokių nurodytų svetainių ir interneto programėlių privatumą ar turinį. Jei nusprendžiate naudotis trečiosios šalies svetainėmis ar programėlėmis, Asmens Duomenims, kuriuos renka trečiosios šalies svetainė ar programėlė, taikoma tos trečiosios šalies galiojanti privatumo politika. Mes primygtinai patariame jums skirti laiko peržiūrėti trečiųjų šalių, kurioms teikiate Asmens Duomenis, privatumo politiką.

10. Slapukai

A. Kas yra slapukai?
„Advanced Power Solutions“ ir kai kurios kitos trečiosios šalys, kurios reikia turinį, reklamas ar kitas funkcijas mūsų Paslaugose, gali naudoti slapukus ir kitas technologijas tam tikrose mūsų Paslaugų srityse. Slapukai – tai nedideli sekimo kodai, kuriuos gali nuskaityti žiniatinklio serveris domene, kuris įkelia slapukus į jūsų standųjį diską. Mes galime naudoti slapukus, kad įrašytumėme jūsų prioritetus ir nuostatas, padėtume jums prisiregistruoti, teiktume tikslines reklamas ir analizuotume svetainės veiklą.
Atkreipkite dėmesį, kad galite pakeisti savo naršyklę taip, kad ji jums praneštų, kada slapukai siunčiami jums. Jei nenorite gauti slapukų, galite jų visai atsisakyti, suaktyvindami atitinkamas savo naršyklės nuostatas. Atkreipkite dėmesį, kad, jei nuspręsite atsisakyti visų slapukų, kai kurios Paslaugų funkcijos gali būti jums nepasiekiamos arba gali tinkamai neveikti. Pagaliau jūs taip pat galite ištrinti jau atsiųstus slapukus.

B. Papildoma informacija apie slapukus
Daugiau informacijos apie tai, kas yra slapukai, kaip „APS“ ir kitos trečiosios šalys juos naudoja ir kaip slapukus galima išjungti, yra mūsų Slapukų Politikoje.

11. Jūsų pasirinkimai (pvz., su rinkodara susiję el. pašto adresai ir kita)

Mes ir kiti „Advanced Power Solutions“ Filialai galime naudoti jūsų Asmens Duomenis (pavyzdžiui, jūsų kontaktinę informaciją (pvz., vardą, pavardę, lytį, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį)) siųsti jums su rinkodara susijusią korespondenciją paštu, el. paštu ir (arba) teksto pranešimais (pvz., SMS žinutėmis) dėl jūsų „APS“ produktų, įrenginių ar kitų Paslaugų pagal jūsų pasirinktą el. paštą ir kitais kontaktais, arba kitais būdais, dėl kurių sutinkate.
Kai perkate „APS“ produktus ar įrenginius, kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimo atstovus, susikuriate paskyrą ar profilį vienai iš mūsų Paslaugų, arba užsiprenumeruojate vieną iš mūsų Paslaugų, jums gali būti suteikiama galimybė pasirinkti (arba, jei leidžia galiojantys įstatymai, nepasirinkti) gauti šią su rinkodara susijusią korespondenciją.
Mes nesikeičiame Asmens Duomenimis su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais.
Mes taip pat galime naudoti jūsų Asmens Duomenis individualizuoti mūsų rinkodaros pranešimus ar padaryti juos labiau tikslingus, siekiant kiek galima užtikrinti, kad visa su rinkodara susijusi korespondencija būtų jums aktuali.
Norėdami nebegauti su rinkodara susijusios korespondencijos iš „APS“, atnaujinkite savo el. pašto ir kontaktų prioritetus arba paspauskite „Atsisakyti“ iš mūsų gaunamų rinkodaros ar reklamos el. pašto pranešimų.

12.  Vaikų Asmens Duomenys

 • Kas yra vaikas?

„Advanced Power Solutions" vaikais laiko visus jaunesnius kaip 16 metų asmenis arba tokius jaunesnio amžiaus asmenis, kokie gali būti nurodyti galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose.

 • Ar mes renkame Asmens Duomenis iš vaikų?

Mes sąmoningai nerenkame ir nebandome rinkti Asmens Duomenų iš vaikų ar apie juos be vieno iš tėvų ar globėjų sutikimo. Jei mes renkame Asmens Duomenis iš vaikų, mes visada dedame pagrįstas pastangas patikrinti, ar yra gautas vieno iš vaiko tėvų ar globėjų sutikimas ar leidimas.

 • Ką mes darome, kai vaikai mums pateikia Asmens Duomenis?

Jei mes sužinome, kad pateikti Asmens Duomenys yra susiję su vaiku ir jiems nebuvo duotas vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas, mes dedame pagrįstas pastangas:

 • kuo greičiau ištrinti šiuos Asmens Duomenis;
 • jei jų ištrinti neįmanoma, mes užtikriname, kad šie Asmens Duomenys nebūtų naudojami kokiu nors tikslu ir nebūtų toliau atskleisti trečiajai šaliai.
 • Tėvų ar globėjų klausimai

Jei esate tėvai ar globėjai ir turite klausimų apie tai, kaip „APS“ tvarko jūsų vaiko Asmens Duomenis, kreipkitės į mus skyrelyje „Susisiekite su mumis / daugiau informacijos“ nurodytais kontaktais.

13.  Šio Privatumo Pranešimo pakeitimai

„Advanced Power Solutions“ kartais gali keisti šį Privatumo Pranešimą. „Paskutinio atnaujinimo data“ šio puslapio apačioje nurodo, kada pranešimas buvo atnaujintas paskutinį kartą, ir pakeitimai įsigalioja mums paskelbus pakeistą Privatumo Pranešimą.
Mes jums pranešime, ar pakeitimai yra esminiai, ir, jei reikia pagal galiojančius įstatymus, gausime jūsų sutikimą. Mes pateksime šį pranešimą el. paštu arba paskelbdami pranešimą apie pakeitimus „Advanced Power Solutions“ svetainėje ar per atitinkamas Paslaugas.

14. Susisiekite su mumis / daugiau informacijos

Jei turite klausimų dėl jūsų Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ar naudojimo arba jei norite, kad duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti, norite su jais nesutikti, prieiti prie jų, atšaukti savo sutikimą dėl kurio nors šio Privatumo Pranešimo aspekto ar norite, kad jūsų Asmens Duomenys būtų ištrinti, kreipkitės į mus:

Paštu:
Asmens duomenų apsauga
Advanced Power Solutions NV.
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium

Kontaktine forma:
https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugsėjis 30 d.