Pirkite produktus

Ką daryti, jeigu Ni-MH įkraunamoji baterija leidžia elektrolitą?

Ištekėjęs elektrolitas yra agresyvi medžiaga, kuri gali apakinti arba stipriai nudeginti, jeigu skysčio patektų į akis ar ant odos ir jis nebūtų tinkamai pašalintas.
Todėl būtina nedelsiant imtis atitinkamų priemonių šioms rizikoms išvengti. 

Jeigu ištekėjusio skysčio pateko į akis arba ant odos, akis arba odą būtinai nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Jeigu ištekėjusio skysčio pateko ant drabužių arba kokių nors baldų, tuojau pat juos kruopščiai išvalykite. 

Baterija, iš kurios išteka elektrolitas arba buvo tekėjęs anksčiau, netinka naudoti ir ją reikėtų išmesti. Neliesdami baterijų sudėkite jas į plastikinį maišelį ir po to įmeskite maišelį į priėmimo perdirbimui skirtą dėžę elektros prekių parduotuvėje. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH rechargeable battery leaks
Susipažinkite su mūsų produktais