Αγοράστε προϊόντα

Πώς ανακυκλώνονται οι μπαταρίες;

Μέχρι και το 90% των υλικών των μπαταριών Panasonic μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, είτε στην παραγωγή νέων μπαταριών είτε σε άλλους κλάδους. Όταν οι μπαταρίες αχρηστεύονται, θα πρέπει να τις ανακυκλώνετε. Στην ΕΕ, όλα τα καταστήματα που πωλούν μπαταρίες άνω των 35 kg τον χρόνο είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν σημείο ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η ανακύκλωση μπαταριών στη χώρα σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο: https://www.eucobat.eu/about-us/members

Weight: 
0

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Recycling batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας