Αγοράστε προϊόντα

Πώς αποθηκεύονται οι μπαταρίες;

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε ορισμένα πράγματα:

Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου ή τουλάχιστον σε θερμοκρασίες από 10° έως 25°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν γρηγορότερα μόνες τους. Θεωρητικά, όσο ψυχρότερο το περιβάλλον τόσο το καλύτερο. Ωστόσο: η αποθήκευση στο ψυγείο ή τον ψύκτη μπορεί να οδηγήσει σε υγροποίηση.

Διατηρείτε τις μπαταρίες στεγνές, καθώς η υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε υγροποίηση και βραχυκύκλωμα, ακόμη και σε μόνιμη βλάβη. Αν είναι δυνατόν, διατηρείτε τις μπαταρίες στην αρχική τους συσκευασία, καθώς είναι φτιαγμένη ώστε να μεγιστοποιεί τη διάρκεια αποθήκευσης. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερο να φυλάσσετε μαζί τις μπαταρίες τις ίδιας ηλικίας και ημερομηνίας λήξης, κάτι που είναι σημαντικό για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

Weight: 
0

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
storing batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας