Αγοράστε προϊόντα

Μπορούν οι φορτιστές Ni-MH να φορτίσουν άλλους τύπους μπαταριών, π.χ. αλκαλικές, ψευδαργύρου-άνθρακα, λιθίου και Ni-Cd;

Η Panasonic σας συνιστά θερμά να μην επιχειρείτε να φορτίζετε πρωτεύουσες μπαταρίες, π.χ. αλκαλικές, ψευδαργύρου-άνθρακα ή λιθίου, με φορτιστές Ni-MH. Οι αλκαλικές μπαταρίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναφόρτιση και άρα με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκαλέσετε διαρροή και, στη χειρότερη περίπτωση, έκρηξη των μπαταριών.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH charge Alkaline, Zinc carbon, Lithium
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας