Αγοράστε προϊόντα

Τι είναι οι αποστάτες μπαταριών;

Ο αποστάτης μετατροπής μεγέθους για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA είναι μια έξτρα θήκη που μπορεί προσωρινά να μετατρέψει τις μπαταρίες AA σε μπαταρίες μεγέθους C ή D.
Ειδικότερα, μπορείτε να τοποθετήσετε μια μπαταρία μεγέθους AA σε έναν αποστάτη μεγέθους C ή D και να τη χρησιμοποιήσετε προσωρινά σε μπαταρίες μεγέθους C ή D.

Ωστόσο, προσέξτε τις οδηγίες προφύλαξης που αναφέρονται παρακάτω, καθώς το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του αποστάτη και της αρχικής μπαταρίας είναι διαφορετικά.

  1. Μη χρησιμοποιείτε τους αποστάτες συνεχώς, καθώς είναι μόνο για προσωρινή χρήση.
  2. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποστάτες λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών μεταξύ των μπαταριών.
  3. Ενδέχεται ο αποστάτης να μη χωράει στη συσκευή λόγω μικρής διαφοράς σχήματος μεταξύ αποστάτη και ενδεδειγμένης μπαταρίας.
  4. Αν χρειάζεστε περισσότερες από 1 μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αποστάτες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αλκαλικές μπαταρίες του ίδιου μεγέθους.
  5. Όταν χρησιμοποιείτε πάνω από 1 αποστάτη, μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που διαφέρουν ως προς τη χωρητικότητα, τον κατασκευαστή, την ημερομηνία παραγωγής και την υπολειπόμενη χωρητικότητά τους.
  6. Τοποθετήστε τον αποστάτη στη συσκευή μόνο όταν χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε τον αποστάτη και αποθηκεύστε τον χωριστά από την αντίστοιχη μπαταρία.
  7. Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής με χρήση αποστάτη είναι μικρότερος από αυτόν που αντιστοιχεί στη χρήση των σωστών ξηρών μπαταριών τύπου C ή D.
  8. Μην προσπαθείτε να φορτίσετε μια μπαταρία όταν είναι τοποθετημένη σε αποστάτη.
  9. Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στους αποστάτες, και όχι αλκαλικές.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
What is a battery spacer
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας