Αγοράστε προϊόντα

Χρειάζεται να φορτίσω και να αποφορτίσω τις μπαταρίες πριν την πρώτη χρήση, για να έχω βέλτιστη απόδοση;

Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες eneloop έχουν φορτιστεί πλήρως στα εργοστάσιά μας πριν τη μεταφορά τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι μπαταρίες μπορεί να αποφορτιστούν με φυσικό τρόπο λόγω μεταβολών στο περιβάλλον ή τη θερμοκρασία. Συνιστούμε να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τη χρήση, αν η περίσταση το επιτρέπει, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ζημιάς στην μπαταρία. Ωστόσο, αν δεν έχετε άλλη επιλογή παρά μόνο να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε αμέσως τις μπαταρίες, μη διστάσετε να το κάνετε. Η βέλτιστη χωρητικότητα της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από περίπου 2 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Do I need to charge and discharge battiers before use
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των φορτιστών μας