Αγοράστε προϊόντα

Είναι πρόβλημα αν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μου καταλήξουν κατά λάθος στο πλυντήριο;

Επίδραση στις μπαταρίες

Από τη στιγμή που θα εισχωρήσει νερό σε μια μπαταρία, είναι πολύ δύσκολο να το αφαιρέσουμε, λόγω της δικλείδας ασφαλείας της μπαταρίας (η οποία δεν επιτρέπει τη διαρροή υγρών από αυτήν). Επομένως, αν εισχωρήσει νερό στο στοιχείο και μείνει γύρω από τον ακροδέκτη, η μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει διαρροή λόγω ζημιάς στη στεγανοποίηση. Σας συνιστούμε να απορρίπτετε άμεσα τις μπαταρίες που έχουν έρθει σε επαφή με το νερό ώστε να αποφεύγεται η βλάβη στα στοιχεία και τις αντίστοιχες συσκευές στις οποίες αυτά χρησιμοποιούνται.

Επίδραση στον ρουχισμό

Είναι πολύ πιθανόν οι μπαταρίες να παρουσιάσουν διαρροή μέσα στο πλυντήριο. Αν αυτό συμβεί και διαρρεύσει υγρό επειδή η μπαταρία βρέθηκε κατά λάθος στο πλυντήριο, δεν πρόκειται να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα γιατί το υγρό θα αραιώσει σε μεγάλο βαθμό μέσα στη μεγάλη ποσότητα νερού του πλυντηρίου. Ωστόσο, σας συνιστούμε θερμά να πλύνετε ξανά τα ρούχα σε καινούργιο νερό.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Rechargeable batteries in washing machine
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας