Αγοράστε προϊόντα

Φόρτιση μπαταριών Ni-MH με φορτιστή Ni-Cd

Μην το κάνετε αυτό, καθώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις συνθήκες φόρτισης μεταξύ των δύο τύπων μπαταρίας. Είναι πάντα καλύτερο να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες χρησιμοποιώντας φορτιστή κατάλληλο για τον συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας. Η φόρτιση με ακατάλληλο φορτιστή μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή μείωση της απόδοσης της μπαταρίας.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries charging
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των φορτιστών μας